TextBody
, 25/09/2023
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ dự án “Điều tra, đánh giá thảm thực vật lưu vực một số hồ chứa lớn ảnh hưởng đến an toàn công trình” (WIP)

21/12/2022

 (WIP) Ngày 19/12/2022, Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu dự án cấp Bộ “Điều tra, đánh giá thảm thực vật lưu vực một số hồ chứa lớn ảnh hưởng đến an toàn công trình” do ThS. Vũ Hoàng Hiệp làm chủ nhiệm, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm 11 thành viên do ông Lương Văn Anh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi làm chủ tịch hội đồng. Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có ông Phạm Văn Động – Phó Viện trưởng, ThS. Vũ Hoàng Hiệp chủ nhiệm dự án cùng nhóm thực hiện.

Thay mặt nhóm thực hiện, ThS. Vũ Hoàng Hiệp đã trình bày tóm tắt các kết quả đạt được của dự án. Qua quá trình thực hiện từ tháng 03/2021 đến tháng 12/2022, dự án đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo đề cương được phê duyệt. Các kết quả nghiên cứu của dự án đã đánh giá được đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực 5 hồ chứa: Cửa Đạt, Tả Trạch, Ngàn Trươi, Ia Mơr, Dầu Tiếng; cung cấp bản đồ và bộ số liệu hiện trạng thảm phù rừng trên lưu vực các hồ chứa; đánh giá ảnh hưởng của thảm thực vật trên lưu vực đến điều tiết dòng chảy, dòng chảy bùn cát về hồ, sinh thủy đầu nguồn, đảm bảo an toàn công trình; đề xuất được giải pháp bảo vệ thảm thực vật trên lưu vực nhằm đảm bảo an toàn đập và hồ chứa góp phần bảo vệ hệ sinh thái hồ chứa.

Sau khi nghe nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, ông Lương Văn Anh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi – Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đây là một dự án có nhiều nội dung nghiên cứu, chủ nhiệm dự án đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đầy đủ số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm khoa học theo đề cương đã được duyệt, khối lượng thực hiện; hồ sơ nhiệm vụ chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định.

Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nhóm thực hiện dự án cập nhật ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo.

Thay mặt đơn vị chủ trì thực hiện dự án, ông Phạm Văn Động – Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tiếp thu và gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong Hội đồng và cam kết sẽ chỉ đạo nhóm thực hiện hoàn thiện báo cáo theo kết luận của hội đồng”.

Dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt. 

Một số hình ảnh tại cuộc họp

ThS. Vũ Hoàng Hiệp, chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện dự án

PGS.TS Phạm Đức Tuấn, Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam, Ủy viên phản biện, phát biểu tại cuộc họp

PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng, Trung tâm Đào tạo quốc tế - Đại học Thủy lợi, Ủy viên phản biện, phát biểu tại cuộc họp

Ông Nguyễn Xuân Phùng, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Ủy viên, phát biểu tại cuộc họp

Ông Phan Tiến An, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn đập, Tổng cục Thủy lợi, Ủy viên, phát biểu tại cuộc họp

Ông Cao Vũ Hiển, Vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên, phát biểu tại cuộc họp

Ông Lương Văn Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chủ tịch hội đồng, phát biểu kết luận cuộc họp

Ông Phạm Văn Động – Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu cảm ơn Hội đồng

Người viết: ThS. Trần Thị Lợi

Phòng Kế hoạch Tài chính

Tin mới nhất