Hotline: 0798039696

Lịch làm việc

Thứ tư, Tháng 4 14, 2021
12:00 am

14/04/2021

Lãnh đạo

T.gian

Nội dung làm việc

Chủ trì/
Tham dự

Địa điểm

Viện trưởng 
Nguyễn Quốc Huy

8h00 -11h30

Làm việc tại cơ quan

   
 

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

   

Phó Viện trưởng
Phạm Văn Động

8h00 -11h30

Làm việc tại cơ quan

   
 

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

   

Phó Viện trưởng 

Nguyễn Minh Đức

8h00 -11h30

Đi học lớp QPAN đối tượng 2

   

13h30 - 17h00

Đi học lớp QPAN đối tượng 2

   

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn