Hotline: 0798039696

Hồ chứa nước Krông Búk Hạ được khởi công xây dựng năm 2005, là hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Đắk Lắk. Hồ có dung tích chứa gần 110 triệu m3 nước, năng lực tưới tiêu đạt 11.400 ha diện tích cây trồng các loại, cung cấp nước sinh hoạt cho 72.000 hộ dân; đồng thời có tác dụng phòng chống lũ lụt hằng năm ở khu vực hạ lưu, nuôi trồng thủy sản và cải tạo cảnh quan môi trường cho huyện Krông Pắk và một phần huyện Ea Kar. Trong khuôn khổ thực hiện dự án “Điều tra, lập cơ sở dữ liệu về sinh vật gây hại và ẩn họa ở đập, tràn, cống và nhà quản lý cho các hồ chứa Thủy lợi ở Việt Nam”, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tiến hành điều tra, khảo sát hiện trạng sinh vật hại tại công trình Hồ chứa nước Krông Búk Hạ, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Công tác khảo sát sinh học sinh thái xác định hiện trạng sinh vật gây hại được tiến hànhtrên toàn bộ mái hạ lưu đập, môi trường xung quanh đập và nhà quản lý. Kết quả đã xác định được đối tượng gây hại cho đập là các tổ mối phân bố trong toàn bộ phạm vi khảo sát từ nhà quản lý, mái hạ lưu đến  môi trường xung quanh dựa trên các dấu hiệu: ụ đất nổi, lỗ vũ hoá, nắp phòng đợi bay, đường mui, vết ăn, theo dõi các đàn mối đi ăn… Với 90 mẫu mối được thu thập và định loại, Viện đã xác định được 06 loài mối có mặt trong phạm vi khảo sát, bao gồm các loài: Odontotermes ceylonicus, Macrotermes carbonarius, Macrotermes annandalei, Macrotermes gilvus, Globitermes sulphureus, Microtermes pakistanicus. Trong số này 4 loài mối thuộc giống Macrotermes và Odontotermes là những loài có mức độ gây hại nghiêm trọng cho đập.

Đây là kết quả bước đầu để phân tích, đánh giá hiện trạng mối gây hại tại hồ chứa nước Krông Búk Hạ và là cơ sở để kiến nghị với cơ quan quản lý và đơn vị quản lý đập có giải pháp xử lý mối, đảm bảo an toàn cho đập trong quá trình vận hành khai thác.

Một số hình ảnh trong quá trình điều tra, khảo sát

001 140721

Tổ mối tại mái hạ lưu đập Krông Búk Hạ

 

002 140721

Tổ mối tại môi trường xung quanh cạnh tràn xả lũ đập Krông Búk Hạ

 

003 140721

Đàn mối đi kiếm ăn tại mái hạ lưu đập Krông Búk Hạ

Người viết: Th.S Nguyễn Thúy Hiền

Trung tâm Nghiên cứu phòng trừ Mối


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn