Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 20/9/2017, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hoàng Văn Thắng đã có buổi làm việc với Ông Jiangfeng Zhang, Giám đốc Ban Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường, Vụ Đông Nam Á, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Tại buổi làm việc, hai bên đã bàn về các dự án hợp tác giữa Bộ NN&PTNT và ADB, trong đó trọng tâm là định hướng của Việt Nam trong lĩnh vực quản lý thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cho biết Hội nghị định hình chuyển đổi mô hình phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ được tổ chức trong hai ngày 26 và 26/9/2017 tại Cần Thơ. Đây là một hội nghị rất quan trọng, quyết định những định hướng lớn cho ĐBSCL. Khu vực này sẽ được định hướng theo hướng thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu với nhiều thay đổi trong lĩnh vực thủy lợi. Các vùng khô hạn cần được tăng cường quản lý nước: một phần là phát triển cơ sở hạ tầng (hệ thống chứa nước lớn, hồ đập, kênh) để phân phối nước tốt hơn cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; bên cạnh đó sử dụng hệ thống tưới nước tiên tiến và tiết kiệm nước. Những công việc Việt Nam cần phải thực hiện trong thời gian tới là hoàn thiện thể chế, thực thi luật Thủy lợi, xây dựng khung giá nước, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi. Phía Việt Nam mong muốn có hỗ trợ kỹ thuật và các khoản vay từ ADB để khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực cung cấp nước và phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh khía cạnh lớn trong phát triển thủy lợi ở Việt Nam, đó là tập trung vào thích ứng với biến đổi khí hậu và thận trọng trong phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi tại ĐBSCL. Công tác nghiên cứu, dự báo, xây dựng các kịch bản và rà soát lại hệ thống quy hoạch cần được tập trung thực hiện. Việt Nam cần tìm nguồn kinh phí lớn để bố trị lại dân cư và phòng tránh xói lở khu vực ven biển cũng như thực hiện các giải pháp quản lý lũ. Điểm chính ở đây là sự thay đổi mô hình nông nghiệp ở ĐBSCL. Việt Nam cần tập trung đầu tư cho vùng đồng bằng ngập nước với diện tích hiện là 400 nghìn ha. Đối với khu vực bị ảnh hưởng bởi nước mặn và nước lợ, định hướng trước đây là ngọt hóa, xây dựng kinh tế nước ngọt nhưng nay là xây dựng kinh tế nước mặn và nước lợ thích ứng với thiên nhiên. Đây là thay đổi lớn sẽ được công bố trong Hội nghị sắp tới tại Cần Thơ.

Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ NN&PTNT, bà Nguyễn Thị Hồng, Việt Nam đang trong tiến trình tham gia hội nhập kinh tế thế giới với nhiều cơ hội cũng như thách thức. Ngành nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu theo hướng phát triển quy mô lớn hơn, giá trị gia tăng cao hơn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Để làm được điều này, ngành nông nghiệp cần tăng cường sản xuất để nâng cao chuỗi giá trị, tăng cường sự liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, có sự áp dụng khoa học công nghệ về giống, quá trình chế biến và sử dụng tiết kiệm nước. Để tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cần hết sức chú trọng nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường các nước phát triển. Để phục vụ phát triển sản xuất hơn nữa thì không chỉ phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất mà cần phát triển cả thể chế về sự tham gia của doanh nghiệp nông nghiệp và hợp tác công tư. Ngành nông nghiệp cần sự hỗ trợ hơn nữa của ADB để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế và thúc đẩy sự hợp tác hơn nữa giữa Bộ NN&PTNT và ADB.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Jiangfeng Zhang cho biết ADB đã cử đại diện tham gia Hội nghị sắp tới tại Cần Thơ. ADB nhận thức được đây là một diễn đàn quan trọng và rất hữu ích. Ông bày tỏ hy vọng các đối tác và ADB sẽ thảo luận với chính phủ Việt Nam tìm ra các giải pháp giúp ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Ông cho rằng Bộ NN&PTNT và ADB cần thực hiện thêm nhiều dự án hơn nữa nhằm tăng cường khả năng thích ứng của ngành với biến đổi khí hậu.

Nguồn: www.mard.gov.vn 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn