Hotline: 090 343 6383

(WIP) - "Cần tạo sự chuyển biến theo ngành dọc trong công tác phòng chống thiên tai" đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại Hội nghị nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Tổng cục Phòng chống thiên tai diễn ra ngày 04/5/2018, tham dự có Lãnh đạo Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ và toàn thể Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng kết luận tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đánh giá cao kết quả mà Tổng cục Phòng chống thiên tai đã đạt được, không chỉ trong Bộ, ngoài Bộ mà Chính phủ, Thủ tướng đều ghi nhận những nỗ lực đó. Thứ trưởng nhấn mạnh để thực hiện được  kế hoạch đã đề ra, Tổng cục cần phân rõ mục tiêu, nhiệm vụ cần ưu tiên, lộ trình thực hiện từng bước. Để công tác phòng chống thiên tai đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Tổng cục cần tạo sự chuyển biến theo ngành dọc bằng các công cụ văn bản quy phạm pháp luật, tháo gỡ vướng mắc cơ chế chính sách  trong quá trình thực hiện; rà soát những điểm xung yếu về nguy cơ thiên tai, ưu tiên để có biện pháp xử lý phù hợp; Sạt lở đất bờ sông, ven biển là những vấn đề bức xúc cần có giải pháp cụ thể, hiệu quả để chính quyền, doanh nghiệp, người dân cùng thực hiện; ưu tiên quản lý lũ, thiên tai tổng hợp,đẩy nhanh hoàn thành kế hoạch PCTT quốc gia, xây dựng bổ chỉ số giám sát đánh giá hàng năm việc thực hiện lồng ghép kế hoạch PCTT vào kế hoạch KT-XH của địa phương, sớm hướng dẫn địa phương thực hiện thu chi quỹ PCTT… 

 Nguồn: https://www.mard.gov.vn


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn