Hotline: 0798039696

Ngày 26/02/2021 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã chủ trì cuộc họp về xây dựng Đề án an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Đề án) với sự tham tham dự của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gồm: các Tổng cục: Thủy lợi, Phòng, chống thiên tai, Lâm nghiệp, Thủy sản; các Cục/Vụ: Kế hoạch, Pháp chế, Tài chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Quản lý xây dựng công trình, Trồng trọt; các Viện/Trường: Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Quy hoạch Thủy lợi, Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam; Đại học Thủy lợi.

010321.6

Toàn cảnh cuộc họp

Trên cơ sở báo cáo công tác chuẩn bị xây dựng Đề án của Tổng cục Thủy lợi và ý kiến tham gia, góp ý của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, chỉ đạo:

- Các đơn vị, theo lĩnh vực được giao quản lý chủ động trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo báo cáo.

- Rà soát, đánh giá cụ thể các vấn đề về an ninh nguồn nước theo khái niệm phổ quát của quốc tế, xác định các vấn đề phù hợp với đặc thù của Việt Nam làm cơ sở triển khai xây dựng khung và dự kiến các nội dung cần giải quyết trong Đề án.

- Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung nhằm làm rõ hơn các vấn đề đặt ra đối với an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước dưới tác động của phát triển thượng nguồn, phát triển nội tại và biến đổi khí hậu.

- Nội dung của Đề án cần nêu bật được vai trò và các vấn đề về an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước do các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đồng thời dự kiến các nội dung nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập.

Nguồn: NN&NSNT


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn