Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 26/02/2018, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức khi đến tuổi nghỉ hưu cho PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh.

Tham dự buổi lễ có  PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đại diện lãnh đạo của các Ban tham mưu của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có toàn thể Ban lãnh đạo, viên chức và người lao động của Viện.

TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam công bố Quyết định

Tại buổi lễ, TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã công bố Quyết định số 982/QĐ-VKHTLVN ngày 15/12/2017 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc kéo dài thời gian công tác của viên chức đến tuổi nghỉ hưu để làm công tác nghiên cứu khoa học cho PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh kể từ 01/3/2018 đến 01/3/2021.

PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trao Quyết định

PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh đối với sự phát triển của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình và hy vọng với kinh nghiệm và trình độ của mình, PGS sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Ban Giám đốc và Lãnh đạo các Ban chức năng của
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh

Chi ủy Chi bộ và Ban lãnh đạo Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình
tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh

Người viết: ThS. Nguyễn Thái Bình

 

Phòng Tổ chức, Hành chính


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn