Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 12 tháng 11 năm 2019, tại Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức hội thảo khoa học thuộc đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau” mã số ĐTĐL.CN-49/18 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là đơn vị chủ trì thực hiện.

(WIP) - Ngày 3 tháng 10 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”, Mã số: ĐTĐL.CN-49/18 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì và ThS. Mai Trọng Luân - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm chủ nhiệm đề tài.  

(WIP) - Ngày 4/10/2019 tại Hội trường Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Tp. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Khoa học Công nghệ Thủy lợi phục vụ phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”, đây là một đợt sinh hoạt học thuật lớn ở miền Nam chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện.

WIP - Ngày 20 tháng 9 năm 2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức hội thảo “Đề xuất giải pháp công nghệ thủy – lâm kết hợp chống xói mòn, sạt lở tại một số khu vực sông, hồ và lưu vực sông Ba, tỉnh Gia Lai” thuộc đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp công nghệ thủy – lâm kết hợp chống xói mòn, sạt lở một số khu vực sông, hồ và lưu vực sông Ba, tỉnh Gia Lai nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình là đơn vị chủ trì thực hiện.

(WIP) - Ngày 20/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nhiệm thu kết quả thực hiện Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam”, Mã số ĐTĐL.CN-11/16 do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là đơn vị chủ trì thực hiện.

Subcategories