Hotline: 0798039696

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Viện sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Viện sinh thái và Bảo vệ công trình

Phải có đột phá mới để KHCN là sức mạnh, động lực thực sự

Phải có đột phá mới để KHCN là sức mạnh, động lực thực sự

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân suy thoái rừng ngập mặn và xây dựng mô hình khôi phục rừng ngập mặn bền vững tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định”

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân suy thoái rừng ngập mặn và xây dựng mô hình khôi phục rừng ngập mặn bền vững tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định”

Họp kiểm tra công tác xét duyệt, thẩm định và tổng hợp báo cáo tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Họp kiểm tra công tác xét duyệt, thẩm định và tổng hợp báo cáo tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm việc cùng cựu chuyên gia World Bank về xây dựng dự án hợp tác nghiên cứu

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm việc cùng cựu chuyên gia World Bank về xây dựng dự án hợp tác nghiên cứu

Bế mạc giải thể thao Chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bế mạc giải thể thao Chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Khai mạc giải thể thao Chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Khai mạc giải thể thao Chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lễ trao chứng chỉ khóa đào tạo trực tuyến “Sử dụng Google Earth Engine để giám sát hạn hán và ứng dụng các sản phẩm của phần mềm theo dõi hạn hán và mùa màng ở sông Mekong (MDCW)”

Lễ trao chứng chỉ khóa đào tạo trực tuyến “Sử dụng Google Earth Engine để giám sát hạn hán và ứng dụng các sản phẩm của phần mềm theo dõi hạn hán và mùa màng ở sông Mekong (MDCW)”

Nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập

Nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập

Sử dụng Google Earth Engine để giám sát hạn hán và ứng dụng các sản phẩm của phần mềm theo dõi hạn hán và mùa màng ở sông Mekong (MDCW)

Sử dụng Google Earth Engine để giám sát hạn hán và ứng dụng các sản phẩm của phần mềm theo dõi hạn hán và mùa màng ở sông Mekong (MDCW)

Hội thảo quốc tế an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu

Hội thảo quốc tế an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Xây dựng Đề án an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Xây dựng Đề án an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lễ trao giấy chứng nhận và công bố quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2020

Lễ trao giấy chứng nhận và công bố quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2020

Hội thảo khoa học công nghệ thường niên năm 2020

Hội thảo khoa học công nghệ thường niên năm 2020

Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021

Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021

Họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cơ sở đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân suy thoái rừng ngập mặn và xây dựng mô hình khôi phục rừng ngập mặn bền vững tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định”

Họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cơ sở đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân suy thoái rừng ngập mặn và xây dựng mô hình khôi phục rừng ngập mặn bền vững tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định”

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Khoa học công nghệ là “chìa khóa” để ứng phó biến đổi khí hậu

Khoa học công nghệ là “chìa khóa” để ứng phó biến đổi khí hậu

Gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tổng kết kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát của Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy năm 2020

Tổng kết kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát của Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy năm 2020

Cuộc thi Trình bày báo cáo khoa học bằng tiếng Anh Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình năm 2020

Cuộc thi Trình bày báo cáo khoa học bằng tiếng Anh Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình năm 2020

Kiểm tra định kỳ đề tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa”

Kiểm tra định kỳ đề tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa”

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020

Kiểm tra định kỳ đề tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa”

Kiểm tra định kỳ đề tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa”

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”

Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau

Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau”

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau”

Lễ phát động và ủng hộ vì

Lễ phát động và ủng hộ vì

Họp Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn quốc gia về Công trình thủy lợi

Họp Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn quốc gia về Công trình thủy lợi

Bế mạc kỳ họp Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 10

Bế mạc kỳ họp Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 10

Quyên góp ủng hộ hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung

Quyên góp ủng hộ hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung

Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 10

Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 10

Côn trùng và sử dụng bền vững

Côn trùng và sử dụng bền vững

Hỗ trợ kỹ thuật chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằn sông Cửu Long (Dự án GEF-ICRSL)

Hỗ trợ kỹ thuật chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằn sông Cửu Long (Dự án GEF-ICRSL)

Lễ công bố Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Lễ công bố Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long”

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long”

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long”

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long”

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm đặc cách chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên cao cấp (Hạng I)

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm đặc cách chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên cao cấp (Hạng I)

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm việc cùng chuyên gia World Bank

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm việc cùng chuyên gia World Bank

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển Nam Trung Bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu”

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển Nam Trung Bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu”

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Quốc gia

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Quốc gia

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Cấp thiết bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập

Cấp thiết bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Hội thảo khoa học tham vấn ý kiến chuyên gia đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”

Hội thảo khoa học tham vấn ý kiến chuyên gia đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”

Cuộc thi Trình bày báo cáo khoa học bằng tiếng Anh Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình năm 2020

Cuộc thi Trình bày báo cáo khoa học bằng tiếng Anh Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình năm 2020

Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

Kiểm tra cây giống và mặt bằng chuẩn bị thi công mô hình khôi phục rừng ngập mặn đề tài “Nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân suy thoái rừng ngập mặn và xây dựng mô hình khôi phục rừng ngập mặn bền vững tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định”

Kiểm tra cây giống và mặt bằng chuẩn bị thi công mô hình khôi phục rừng ngập mặn đề tài “Nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân suy thoái rừng ngập mặn và xây dựng mô hình khôi phục rừng ngập mặn bền vững tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định”

Kiểm tra cây giống và mặt bằng chuẩn bị thi công mô hình khôi phục rừng ngập mặn đề tài “Nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân suy thoái rừng ngập mặn và xây dựng mô hình khôi phục rừng ngập mặn bền vững tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định”

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Quốc gia

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Quốc gia

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Quốc gia

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ “Rà soát, sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia: Công trình thuỷ lợi – Đai cây chắn sóng – Khảo sát và thiết kế” (WIP)

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ “Rà soát, sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia: Công trình thuỷ lợi – Đai cây chắn sóng – Khảo sát và thiết kế” (WIP)

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ “Rà soát, sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia: Công trình thuỷ lợi – Đai cây chắn sóng – Khảo sát và thiết kế” (WIP)

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyên môn năm 2020

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyên môn năm 2020

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyên môn năm 2020

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Quốc gia

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Quốc gia

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Quốc gia

Khoa học và công nghệ là đòn bẩy tạo sức bật cho sản xuất nông nghiệp

Khoa học và công nghệ là đòn bẩy tạo sức bật cho sản xuất nông nghiệp

Khoa học và công nghệ là đòn bẩy tạo sức bật cho sản xuất nông nghiệp

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau”, Mã số: ĐTĐL.CN-26/17

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau”, Mã số: ĐTĐL.CN-26/17

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau”, Mã số: ĐTĐL.CN-26/17

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển Nam Trung Bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu”

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển Nam Trung Bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu”

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm việc cùng chuyên gia World Bank

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm việc cùng chuyên gia World Bank

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm việc cùng chuyên gia World Bank

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm việc cùng chuyên gia World Bank

Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 10

Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 10

Côn trùng và sử dụng bền vững

Côn trùng và sử dụng bền vững

Bế mạc kỳ họp Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 10

Bế mạc kỳ họp Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 10

Họp Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn quốc gia về Công trình thủy lợi

Họp Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn quốc gia về Công trình thủy lợi

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau”

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau”

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3

Sử dụng Google Earth Engine để giám sát hạn hán và ứng dụng các sản phẩm của phần mềm theo dõi hạn hán và mùa màng ở sông Mekong (MDCW)

Sử dụng Google Earth Engine để giám sát hạn hán và ứng dụng các sản phẩm của phần mềm theo dõi hạn hán và mùa màng ở sông Mekong (MDCW)

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm việc cùng cựu chuyên gia World Bank về xây dựng dự án hợp tác nghiên cứu

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm việc cùng cựu chuyên gia World Bank về xây dựng dự án hợp tác nghiên cứu

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

Phải có những đột phá mới để KH&CN trở thành sức mạnh, động lực thực sự

Phải có những đột phá mới để KH&CN trở thành sức mạnh, động lực thực sự

  

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn