Hotline: 090 343 6383

Đại hội chi bộ Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội chi bộ Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội chi bộ Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình nhiệm kỳ 2020 - 2022

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài KHCN cấp tỉnh Thái Bình 2020 “Nghiên cứu hiện trạng sinh vật gây hại cây Trang, cây Bần chua và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả, thân thiện với môi trường tại rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài KHCN cấp tỉnh Thái Bình 2020 “Nghiên cứu hiện trạng sinh vật gây hại cây Trang, cây Bần chua và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả, thân thiện với môi trường tại rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài KHCN cấp tỉnh Thái Bình 2020 “Nghiên cứu hiện trạng sinh vật gây hại cây Trang, cây Bần chua và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả, thân thiện với môi trường tại rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình"

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước

Họp phổ biến, quán triệt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Họp phổ biến, quán triệt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Họp phổ biến, quán triệt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Họp phổ biến, quán triệt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Giải pháp phục hồi và phát triển rừng ngập mặn Nam Trung Bộ

Giải pháp phục hồi và phát triển rừng ngập mặn Nam Trung Bộ

Giải pháp phục hồi và phát triển rừng ngập mặn Nam Trung Bộ

Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình năm 2020

Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình năm 2020

Hội nghị

Hội nghị

Hội nghị " Rà soát chức năng nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy" của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp gây bồi, tạo bãi để trồng đai cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ bờ biển, đê biển tại các bãi triều ngập sâu các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau”

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp gây bồi, tạo bãi để trồng đai cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ bờ biển, đê biển tại các bãi triều ngập sâu các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau”

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp gây bồi, tạo bãi để trồng đai cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ bờ biển, đê biển tại các bãi triều ngập sâu các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau”

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Ngành Khoa học và Công nghệ phải đi đầu tôn vinh khoa học, khơi dậy sáng tạo

Ngành Khoa học và Công nghệ phải đi đầu tôn vinh khoa học, khơi dậy sáng tạo

Ngành Khoa học và Công nghệ phải đi đầu tôn vinh khoa học, khơi dậy sáng tạo

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam vinh dự có 02 GS và 02 PGS được công nhận đạt chuẩn

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam vinh dự có 02 GS và 02 PGS được công nhận đạt chuẩn

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam vinh dự có 02 GS và 02 PGS được công nhận đạt chuẩn

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ cấp Bộ

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ cấp Bộ

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ cấp Bộ

Kiểm tra định kỳ đề tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa”

Kiểm tra định kỳ đề tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa”

Kiểm tra định kỳ đề tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa”

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2019

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2019

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2019

  

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn