Hotline: 090 343 6383

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW: Khoa học và công nghệ là một nhân tố đóng vai trò quyết định

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW: Khoa học và công nghệ là một nhân tố đóng vai trò quyết định

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW: Khoa học và công nghệ là một nhân tố đóng vai trò quyết định

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019

Nghiên cứu mới cho thấy côn trùng ăn được có thể tránh được khủng hoảng lương thực toàn cầu

Nghiên cứu mới cho thấy côn trùng ăn được có thể tránh được khủng hoảng lương thực toàn cầu

Nghiên cứu mới cho thấy côn trùng ăn được có thể tránh được khủng hoảng lương thực toàn cầu

Kiểm tra quá trình thi công xây dựng mô hình đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long”

Kiểm tra quá trình thi công xây dựng mô hình đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long”

Khai mạc Diễn đàn chuyên đề quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL

Khai mạc Diễn đàn chuyên đề quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL

Khai mạc Diễn đàn chuyên đề quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL

Thủ tướng chủ trì “diễn đàn” về Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng chủ trì “diễn đàn” về Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng chủ trì “diễn đàn” về Đồng bằng sông Cửu Long

Hội thảo “Xây dựng chương trình Đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành “Quản lý tài nguyên thiên nhiên giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”

Hội thảo “Xây dựng chương trình Đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành “Quản lý tài nguyên thiên nhiên giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”

Hội thảo “Xây dựng chương trình Đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành “Quản lý tài nguyên thiên nhiên giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”

Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động trồng rừng phòng hộ ven biển tại Bạc Liêu

Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động trồng rừng phòng hộ ven biển tại Bạc Liêu

Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động trồng rừng phòng hộ ven biển tại Bạc Liêu

Trồng rừng gây bồi - giải pháp bảo vệ dân ven biển ở ĐBSCL

Trồng rừng gây bồi - giải pháp bảo vệ dân ven biển ở ĐBSCL

Trồng rừng gây bồi - giải pháp bảo vệ dân ven biển ở ĐBSCL

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài độc lập cấp Nhà nước“Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam”. Mã số ĐTĐL.CN-15/16

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài độc lập cấp Nhà nước“Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam”. Mã số ĐTĐL.CN-15/16

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài độc lập cấp Nhà nước“Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam”. Mã số ĐTĐL.CN-15/16

Thủ tướng dự Hội nghị Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Thủ tướng dự Hội nghị Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Thủ tướng dự Hội nghị Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Khoa học và công nghệ đã góp phần quan trọng thay đổi cơ cấu kinh tế

Khoa học và công nghệ đã góp phần quan trọng thay đổi cơ cấu kinh tế

Khoa học và công nghệ đã góp phần quan trọng thay đổi cơ cấu kinh tế

Xây dựng Chương trình hỗ trợ thực hiện NDC

Xây dựng Chương trình hỗ trợ thực hiện NDC

Xây dựng Chương trình hỗ trợ thực hiện NDC

  

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn