Hotline: 090 343 6383

Ban Lãnh đạo Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

TT Họ và tên Học hàm, học vị Ngành Chức vụ
1  Nguyễn Quốc Huy Phó Giáo sư, Tiến sĩ Sinh học Viện trưởng
2  Phạm Văn Động Thạc sĩ Địa vật lý Phó Viện trưởng
3  Nguyễn Minh Đức Thạc sĩ Sinh học Phó Viện trưởng

 

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn