Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 1/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh, khoa học công nghệ là một trong những giải pháp then chốt trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong bối cảnh mới, các đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ cần đổi mới hơn, bởi các cơ chế, chính sách thay đổi đều gắn với việc ứng dụng khoa học công nghệ. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh phát biểu tại hội thảo

Đáp ứng yêu cầu mới đó, Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Nghị quyết nhằm tạo bước chuyển mới trong hoạt động khoa học công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở đổi mới cơ chế, chính sách, định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Từ đó, sẽ có sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động khoa học công nghệ của các tổ chức khoa học công nghệ của Bộ về: quản lý, tổ  chức bộ máy và cán bộ, quản lý đầu tư, tài chính, tài sản, đất đai. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, thời gian qua, nhiều công nghệ mới, công nghệ tiên tiến đã được ứng dụng vào sản xuất, các sản phẩm nghiên cứu khoa học của các viện, trường hiệu quả, như: giống cây trồng và vật nuôi, quy trình công nghệ, các tiến bộ khoa học kỹ thuật… 

Các viện, trường đã có sự phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã, địa phương hay thông qua các mô hình khuyến nông đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật được nhanh chóng chuyển giao, phục vụ sản xuất. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động khoa học công nghệ còn gặp khó khăn. Do đó, thời gian tới cần thúc đẩy để việc nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ của các đơn vị. Đó là các đơn vị nghiên cứu, làm chủ các công nghệ mới và tiếp cận các công nghệ mà thế giới đã phát triển thành công để ứng dụng nhanh vào sản xuất nông nghiệp. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đổi mới tổng thể từ tổ chức cán bộ, quản lý khoa học công nghệ, quản lý tài chính, tài sản và đổi mới phương thức quản lý để ngân sách sự nghiệp khoa học đầu tư cho các đề tài nghiên cứu mang lại hiệu quả nhất. 

Bên cạnh đó, Bộ cũng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị khoa học công nghệ để các đơn vị có thể triển khai các nghiên cứu, chuyển giao nghiên cứu của mình thông qua sự phối hợp với các doanh nghiệp. Từ đó, đưa những khoa học công nghệ đi vào thực tiễn sản xuất nhanh hơn. 

Về ứng dụng khoa học công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng lấy doanh nghiệp làm trung tâm để hình thành nên một sự liên kết chặt chẽ giữa các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu, chuyển giao với các doanh nghiệp. Thông qua doanh nghiệp, công nghệ sẽ được chuyển giao vào sản xuất, tới nông dân nhanh hơn và sản phẩm nông sản đáp ứng các tiêu chí về an toàn thực phẩm cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu./. 

Nguồn: https://m.bnews.vn


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn