Hotline: 0798039696

(WIP)- Nhằm thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên; giúp cho đội ngũ cán bộ nắm vững quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng - An ninh (QP-AN) để tham mưu chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP-AN, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sáng ngày 06/8/2020, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp với Trường Quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 thuộc Viện và một số đơn vị đóng quân trên địa bàn quận Đống Đa năm 2020.

Ngoài ra còn có các đồng chí là đại biểu đại diện cơ quan Bộ Tư lệnh thủ độ Hà Nội, Trường Quân sự, Ban Chỉ huy quân sự quận đội Đống Đá, Cơ quan Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, các đồng chí giảng viên và các cán bộ thuộc đối tượng 3 của các cơ quan, đơn vị.Tham dự Lễ khai giảng có Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Tình - Đại biểu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - Cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN thành phố Hà nội; GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Trưởng Ban chỉ huy quân sự Viện; Đại tá Vũ Tiến Đại - Phó Hiệu trưởng - Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Giáo dục QP-AN Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đại tá Nguyễn Mạnh Ngời - Phó Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Quận Đống Đa.

Phát biểu khai giảng, đồng chí Đại tá Vũ Tiến Đại - Phó Hiệu trưởng - Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Giáo dục QP-AN Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Trong những năm vừa qua, Trường đã tổ chức thành công nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đồng chí cán bộ chủ chốt của các cơ quan, bộ ngành, các ban, sở, công ty, bệnh viện, nhà trường, các quận huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Các lớp bồi dưỡng này đã góp phần nhằm nâng cao về nhận thức và trách nhiệm của các đồng chí cán bộ lãnh đạo trong công tác tham mưu với cấp ủy, người đứng đầu của các cơ quan, bộ ngành, các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội và các quận huyện, thị xã trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược đó là xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; gắn xây dựng phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân với nền an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng cơ sở vững mạnh, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thủ đô ngày càng phát triển.

Đến nay, Trường Quân sự đã bồi dưỡng tại Trường được 04 lớp với hơn 400 cán bộ và phối hợp với các cơ quan bộ ngành mở 06 lớp hơn 500 cán bộ đúng quy định, đảm bảo đúng chương trình theo Thông tư 38 của Bộ Quốc Phòng. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 là 12 ngày (96 tiết)

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và anh ninh đối tượng 3

“Tuy thời gian học tập không dài tuy nhiên, các đồng chí sẽ được nghiên cứu những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân gắn với phát triển kinh tế xã hội; về vấn đề dân tộc, tôn giáo… của các thế lực thù địch; về tình hình biên giới biển đảo của Việt Nam trong tình hình hiện nay; những vấn đề về khu vực phòng thủ và diễn tập khu vực phòng thủ trên cơ sở đó nhằm thống nhất và nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện cho các đồng chí để từ đó tham mưu đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả cao”, Đồng chí Đại tá Vũ Tiến Đại nói.

Đồng chí đề nghị trong quá trình học tập, giảng dạy các đồng chí giảng viên cần nêu cao trách nhiệm, chuẩn bị nội dung giảng dạy cẩn thận, quá trình giảng dạy phải gắn lý luận với thực tiễn vào từng bài giảng để các đồng chí học viên có thể tiếp thu dễ dàng. Các đồng chí trong Ban tổ chức lớp, các đồng chí cán sự lớp cần phát huy vai trò trách nhiệm cùng với Trường, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thường xuyên bám sát tình hình lớp học để giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập.

Về phía các đồng chí học viên, cần chủ động sắp xếp công việc tại cơ quan, đơn vị mình để bảo đảm tập trung, giành thời gian học tập nghiêm túc, kiểm tra, viết thu hoạch đầy đủ, chấp hành tốt các quy định của lớp học của Trường và của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Đồng chí Đại tá Vũ Tiến Đại tuyên bố khai giảng lớp cho đối tượng 3 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đơn vị tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Viện cho biết đây là lớp học đầu tiên Viện phối hợp với đơn vị quân đội do vậy mong muốn Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo các cơ quan và giáo viên phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ Viện về công tác quản lý, phân công giáo viên giảng dạy các nội dung, cấp giấy chứng nhận cho các học viên tham dự qua bài thu hoạch theo chuyên đề; phản ánh kịp thời những nội dung tồn tại, các vấn đề phát sinh để Viện phối hợp chỉ đạo, giải quyết nhằm đảm bảo cho lớp học thực hiện đúng nội dung, chương trình quy định, đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả cao.

GS.TS. Nguyễn Vũ Việt đề nghị Ban Tổ chức lớp học phối hợp với Ban chỉ huy quân sự và Ban Tổ chức Hành chính của Viện hàng ngày tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ quân số tham gia học tập, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hội trường, máy móc thiết bị, tài liệu học tập, thực hiện đầy đủ nội dung chương trình theo kế hoạch đã được Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh phê duyệt; kết thúc khóa học đánh giá thực chất, khách quan kết quả của lớp học; tổng hợp báo cáo thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà nội, lãnh đạo Viện và Trường Quân sự.

Lớp bồi dưỡng kiến thức thời gian học không dài, chương trình nhiều, yêu cầu đặt ra cao, ảnh hưởng của dịch COVID-19, diễn biến thời tiết khí hậu bất lợi, GS.TS. Nguyễn Vũ Việt đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thu xếp thời gian, học tập đầy đủ, tích cực nghiên cứu tiếp thu các nội dung, thực hiện nghiêm ngặt về phòng chống dịch COVID-19 và chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học để đạt được hiệu quả cao nhất.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Viện, GS.TS. Nguyễn Vũ Việt gửi lời cảm ơn các đồng chí đại diện cho Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Giám hiệu nhà Trường, Ban chỉ huy quân sự Quận và các đồng chí học viên tham dự Lễ khai giảng. GS.TS. Nguyễn Vũ Việt chúc lớp bồi dưỡng quốc phòng và an ninh của Viện được tổ chức lần đầu tiên thành công, tốt đẹp.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nhận - Trưởng khoa Khoa học Xã hội - Nhân Văn - Trường Quân sự thuộc Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đã thay mặt cho các đồng chí giảng viên lớp học khẳng định sẽ dem hết tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt các chuyên đề, thường xuyên cập nhật nội dung, đổi mới phương pháp truyền đạt, cung cấp thông tin trung thực, chính xác cho các đồng chí học viên về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về QP-AN. Đồng chí mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, đóng góp, trao đổi ký kiến của lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và các đồng chí học viên trong lớp học về tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở đơn vị hiện nay, giúp cho nhà trường và giảng viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhằm góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các lớp tiếp theo.

Thay mặt cho các đồng chí học viên tham dự Lớp bồi dưỡng, đồng chí Ngô Quy Phú hứa sẽ phát huy ưu điểm thuận lợi, khắc phục khó khăn, chủ động sắp xếp công việc để tham gia khóa học, bảo đảm thời gian nghiên cứu học tập đầy đủ nội dung các chuyên đề theo quy định; Đề cao trách nhiệm, tích cực học tập, phát huy tính chủ động sáng tạo trong tư duy, gắn lý luận với thực tiễn để trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch đạt hiệu quả cao nhất; Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế lớp học, quy chế về phòng chống dịch bệnh COVID-10 đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đoàn kết gắn bó, tạo không khí phấn khởi trong học tập; Vận dụng linh hoạt những kiến thức quốc phòng và an ninh được học tập vào quá trình công tác. Tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên cương vị công tác theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Thay mặt Ban Tổ chức lớp học, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Đồng chí Trương Quý Sáng đã phổ biến quy chế lớp học cho các cán bộ học viên

Theo: http://www.vawr.org.vn/


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn