Hotline: 090 343 6383

Ngày 22 tháng 3 năm 2019, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn kết quả nghiên cứu chính của Đề tài “Nghiên cứu tổng thể sông Trường Giang và vùng phụ cận phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam” do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là đơn vị chủ trì thực hiện.

 Tham dự hội thảo có đại diện cơ quan quản lý đề tài: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Phòng Nông nghiệp huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam … cùng với các nhà khoa học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu như: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực Sông biển - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam …

PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu khai mạc

Thay mặt đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo với mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu, các nhà khoa học để Viện hoàn thiện các nội dung chính của đề tài.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức triển khai thực hiện đề tài

ThS. Mai Trọng Hoàng - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình báo cáo tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên báo cáo tại Hội thảo

TS. Nguyễn Ngọc Tuấn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam báo cáo tại Hội thảo

TS. Ngô Xuân Nam – Văn phòng SPS Việt nam - thư ký đề tài báo cáo tại Hội thảo

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức triển khai thực hiện đề tài. Sau đó, các nghiên cứu viên thực hiện Đề tài đã trình bày tóm tắt các nội dung chính của Đề tài.

Hội thảo đã nhận được các ý kiến nhận xét của đại biểu thuộc cơ quan quản lý và nhiều góp ý các nhà khoa học để bổ sung, hoàn thiện nghiên cứu để đáp ứng mục tiêu của đề tài đặt ra.

Tại buổi hội thảo, các nhà khoa học và quản lý đánh giá cao việc nghiên cứu tổng thể sông Trường Giang và vùng phụ cận là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.

GS.TS. Bùi Công Hiển - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phát biểu ý kiến

PGS.TS. Trần Văn Thụy - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phát biểu ý kiến tại Hội thảo

 

Ông Nguyễn Đình Sơn – Phó phòng Nông nghiệp huyện Núi Thành, Quảng Nam phát biểu ý kiến

TS. Nguyễn Đăng Giáp – Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Các đại biểu tham gia hội thảo chụp ảnh lưu niệm

PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kết luận hội thảo

Sau khi nghe các ý kiến của các đại biểu và các nhà khoa học, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kết luận như sau: Chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các nhà quản lý, bổ sung, hoàn thiện nghiên cứu đáp ứng mục tiêu của đề tài đặt ra. Nhân dịp này, thay mặt Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt cảm ơn các nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện địa phương đã quan tâm đến dự và góp ý cho đề tài./.

Người viết: Nguyễn Phương Trà

Phòng Tổ chức, Hành chính


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn