Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 15/7/2019, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã trình bày báo cáo sơ kết  thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo đã đánh giá cao việc hoàn thành cơ bản kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019, bao gồm:

- Về công tác tổ chức cán bộ: Viện đã xây dựng phương án kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động.

-  Về công tác nghiên cứu khoa học: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Viện thực hiện 07 Đề tài cấp nhà nước; 02 Đề tài cấp bộ; 02 nhiệm vụ thường xuyên. Các đề tài, dự án đều đang thực hiện theo tiến độ và nội dung của thuyết minh được phê duyệt. Viện đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận 02 đơn sáng chế “Bả diệt mối Macrotermitinae dạng thạch kiểm soát mối có vườn cấy nấm” và “Phương pháp bảo vệ bờ sông và suối bằng vật liệu sinh học”.

-  Về chuyển giao công nghệ: Trong 6 tháng đầu năm Viện vẫn tiếp tục triển khai các hợp đồng dịch vụ đã ký từ năm 2019 và phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giao.

-  Về hợp tác quốc tế: Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tiếp tục đẩy hợp tác với các chuyên gia, tổ chức của các nước Mỹ, Singapore với mục đích thực hiện nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn như: trường Đại học California - Hoa Kỳ; công ty Bentz Jaz Singapore…

-  Về công tác đoàn thể: Viện luôn phát huy tốt các truyền thống của đoàn thể, đảm bảo đời sống tinh thần cho cán bộ, tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ cho các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên. Tổ chức thành công chuyến nghỉ mát cho viên chức và người lao động. Tổ chức sinh hoạt thường xuyên cho các câu lạc bộ bóng đá, cầu lông  nhằm gắn kết tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị…

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hội nghị đã nghe các ý kiến góp ý của viên chức và người lao động về những khó khăn của Viện như thiếu cán bộ khoa học đầu đàn có trình độ chuyên môn cao, trang thiết bị còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng….

Tiếp đó, Viện trưởng Nguyễn Quốc Huy đã nêu lên phương hướng giải quyết và kế hoạch công tác cho 6 tháng cuối năm như sau :

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, phân giao nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn của cán bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo đơn vị trực thuộc.

- Triển khai các đề tài, nhiệm vụ thường xuyên đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, phấn đấu giá trị các hợp đồng kinh tế đạt 90% kế hoạch đề ra.

- Tuyên truyền cập nhật liên tục thông tin truyền thông, quảng bá công nghệ cũng như sản phẩm của Viện, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm trao đổi nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận công nghệ, kỹ thuật mới của nước ngoài …

Toàn cảnh hội nghị

Một số hình ảnh đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Viện trưởng đánh giá cao những kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, tập thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động Viện đã đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Viện trưởng hi vọng viên chức và người lao động Viện tiếp tục phấn đấu phát huy những thế mạnh đã có, đồng thời khắc phục các khó khăn còn tồn tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019./.

 

Người viết : Nguyễn Phương Trà
Phòng Tổ chức, Hành chính


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn