Hotline: 090 343 6383

(WIP) – Ngày 17/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra định kỳ đề tài độc lập cấp Quốc gia: “Nghiên cứu giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa” do ThS. Lê Văn Tuất – Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm chủ nhiệm tại địa phương nơi triển khai đề tài.

Thành phần đoàn kiểm tra của Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Nguyễn Thiện Thành - Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Trưởng phòng Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, bà Nguyễn Thị Thu Hoài - chuyên viên Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ Địa phương. Về phía địa phương có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, đại diện UBND huyện Hoằng Hóa. Về phía đơn vị chủ trì thực hiện - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có ThS. Phạm Văn Động, Phó Viện trưởng, ThS. Nguyễn Đăng Dũng – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, ThS. Lê Văn Tuất – Chủ nhiệm đề tài cùng đơn vị phối hợp thực hiện – trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.

ThS. Lê Văn Tuất báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế các mô hình đang triển khai của đề tài, bao gồm: mô hình nâng cao chất lượng rừng chắn gió, chắn cát bay ven biển tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn; mô hình nâng cao chất lượng rừng ngập mặn tại xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn; và mô hình trồng mới rừng ngập mặn tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Thiện Thành - Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước đánh giá cao khối lượng, sản phẩm của đề tài, đặc biệt là công tác triển khai các mô hình nâng cao chất lượng rừng hiện có và trồng mới rừng phòng hộ ven biển của Viện. Các nội dung nghiên cứu đã được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng theo hợp đồng. Đồng thời đề nghị tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài thực hiện xác nhận khối lượng để quyết toán và cấp tiếp kinh phí.

Thay mặt Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, ThS. Phạm Văn Động – Phó Viện trưởng đã tiếp thu các ý kiến và quyết tâm cùng chủ nhiệm đề tài sớm hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm để xác nhận khối lượng và quyết toán, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo thuyết minh được duyệt.

Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra

 

Thành phần đoàn đi kiểm tra mô hình đề tài

Mô hình nâng cao chất lượng rừng ngập mặn

Đoàn kiểm tra tại mô hình nâng cao chất lượng rừng chắn gió, chắn cát bay ven biển

Đoàn công tác đi kiểm tra mô hình trồng mới rừng ngập mặn

Người viết: Trần Thu Huyền - Phòng KHTC


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn