Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 06/02/2020, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tổ chức Hội nghị " Rà soát chức năng nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình". Tới dự hội nghị, về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có các Ủy viên Ban chỉ đạo gồm: GS.TS. Trần Đình Hòa – Phó Giám đốc Viện, PGS.TS Đặng Hoàng Thanh - Trưởng ban Tổ chức, Hành chính, PGS.TS Nguyễn Thanh Bằng – Trưởng ban Kế hoạch, Tổng hợp và ThS Nguyễn Thị Thu – Phó trưởng ban Tài chính, Kế toán. Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có PGS. TS Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng, ThS Phạm Văn Động – Phó Viện trưởng và lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể viên chức và người lao động của Viện.

Thay mặt Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy đã trình bày bản dự thảo đề án "Rà soát chức năng nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy của Viện Sinh thái và bảo vệ công trình". Dự thảo đề án đã làm rõ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Viện sau khi kiện toàn bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hợp lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức.  

Hội nghị đã diễn ra công khai, dân chủ và minh bạch. Đại diện công đoàn, đoàn thanh niên Viện cùng lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân đều đồng thuận với dự thảo đề án tổ chức, sắp xếp cơ cấu bộ máy: hợp nhất Trung tâm Nghiên cứu Phòng trừ mối và phòng Thí nhiệm Sinh hóa và Diệt trừ mối thành Trung tâm Nghiên cứu Phòng trừ mối

Tới dự hội nghi, về phía ban chỉ đạo, đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện đề án, tiêu biểu như:

 PGS.TS Nguyễn Thanh Bằng  đánh giá cao tổ chức hoạt động của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trong thời gian qua, luôn là Viện đi đầu trong các hoạt động chung song cần bổ sung thực hiện thêm nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công

ThS. Nguyễn Thị Thu đồng ý với các ý kiến phát biểu trong cuộc họp tuy nhiên cần lưu ý cập nhật các số liệu tài chính đúng thời điểm.

GS.TS. Trần Đình Hòa ghi nhận những ý kiến của đóng góp tại Hội nghị. Đồng thời khích lệ toàn Viện cùng nỗ lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm kiện toàn bộ máy tinh gọn, cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu quả. Rà soát và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ riêng phù hợp với chiến lược nâng cao chức năng của từng đơn vị.

Kết luận tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy đề nghị tổ soạn thảo tiếp thu ý kiến của Ban chỉ đạo và hoàn thiện đề án theo đúng tiến độ.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy  trình bày dự thảo " Đề án rà soát chức năng nhiệm vụ và kiên toàn bộ máy" của Viện

PGS.TS Nguyễn Thanh Bằng – Trưởng ban Kế hoạch, Tổng hợp Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại hội nghị

GS.TS. Trần Đình Hòa – Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Người viết: Quản Ngọc Tú Anh - Phòng TCHC


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn