Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 25/02/2020, Đảng Ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi họp phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan đến công tác tổ chức đại hội đảng các cấp.

Tham dự buổi họp có Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đồng chí GS.TS. Nguyễn Vũ Việt; Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đồng chí GS.TS. Trần Đình Hòa, các đồng chí trong Đảng ủy Viện; Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện; Bí thư Chi bộ trực thuộc các Đảng ủy bộ phận.

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam GS.TS. Nguyễn Vũ Việt khẳng định đây là cuộc họp quan trọng, có ý nghĩa và là một trong những nội dung để tiến tới Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí đề nghị tất cả các cấp  thực hiện theo nội dung Chị thị số 35 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 196 về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 28 của Đảng bộ Quận Đống Đa; hướng dẫn của Thành ủy Hà Nội; Hướng dẫn số 63 của Quận Ủy Đống Đa; Hướng dẫn biên tập báo cáo chính trị cho các Đảng bộ trực thuộc; Quy chế bầu cử trong Đảng số 244 của Trung ương

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã có những hướng dẫn và có kế hoạch cụ thể như kế hoạch số 02 về tổ chức Đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 28 của Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 03 về tổ chức Đại hội Đảng Bộ Viện và Quyết định số 04 về việc thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội, đồng chí cho biết thêm.

Đồng chí cũng đã nêu một số nội dung trong Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và đề nghị các đồng chí Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện; Bí thư Chi bộ trực thuộc các Đảng ủy bộ phận phổ biến, tuyên truyền cho các đồng chí ở cấp dưới.

Tiếp theo, các đại biểu tham dự đã được nghe Đồng chí PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Thường vụ Đảng ủy Viện - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính phổ biến những điểm quan trọng, điểm mới trong kế hoạch số 02 của Viện và hướng dẫn, giải đáp một số công tác tổ chức Đại hội cho Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện; Bí thư Chi bộ trực thuộc các Đảng ủy bộ phận.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đồng chí GS.TS. Trần Đình Hòa cho biết Đại hội Đảng các cấp tổ chức theo 03 nội dung chính đó là tổ chức; văn kiện và công tác hậu cần. Đồng chí đề nghị, các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc nghiên cứu tổ chức, phân công trong Đảng ủy, Chi ủy theo 03 nội dung trên; nội dung bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên; đăng ký lịch Đại hội từ Chi bộ, Đảng ủy, chi bộ bộ phận trực thuộc để bố trí lãnh đạo cấp trên tham dự chỉ đạo đúng quy định./.

Nguồn: vawr.org.vn


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn