Hotline: 0798039696

WIP- Trong hai ngày 22 và 23 tháng 10 năm 2020, tại Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra các phiên họp thuộc các tiểu ban của Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 10.

Trong tổng số 111 bài viết gửi tham gia hội nghị, Ban tổ chức đã lựa chọn hơn 30 báo cáo trình bày tại 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban Côn trùng học đại cương; Tiểu ban Côn trùng học Nông – Lâm nghiệp; Tiểu ban Côn trùng Y học và Côn trùng Xã hội. Phần lớn các bài trình bày là của các cán bộ nghiên cứu trẻ, điều này cho thấy lĩnh vực nghiên cứu về côn trùng đã và đang thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều người.

Sau khi hoàn thành chương trình báo cáo tại các tiểu ban, các đại biểu đã trở lại Hội trường chung để nghe báo cáo tổng kết của từng tiểu ban chuyên đề. Nhìn chung các báo cáo tham dự kỳ Hội nghị năm nay có nội dung phong phú, trình bày đẹp và nhiều hình ảnh ấn tượng. Các ý kiến trao đổi và thảo luận giữa tác giả và các đại biểu tham dự diễn ra sôi nổi, hào hứng. Nhiều báo cáo cho kết quả phát hiện các loài mới trong nghiên cứu. Một số báo cáo nổi bật tại các tiểu ban của Hội nghị như: Lại bàn về phân vùng sốt rét thời kỳ đang phát triển ở Việt Nam của PGS.TS. Nguyễn  Thị Hương Bình, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung Ương; Đánh giá hiệu quả của bả Cobamid 7.5RB (Blattella germanica L.) gây hại tại Hà Nội của ThS. Nguyễn Thúy Hiền, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình; Đánh giá khả năng sử dụng nhện nhỏ bắt mồi Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) trong phòng chống nhện đỏ hai chấm trên một số cây trồng tại Dalat HASFARM của ThS. Nguyễn Thị Liên (Công ty Dalat HASFARM); Một số đặc điểm hình thái, sinh học và khả năng ký sinh trứng sâu cuốn lá nhỏ Cnaphalocrocis medinalis của ong mắt đỏ Trichogramma sp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae) của TS. Phạm Kim Sơn, Trường Đại học Cần Thơ…

Thay mặt đoàn chủ tịch, GS.TSKH. Vũ Quang Côn nhận xét đây là một kỳ Hội nghị thành công rực rỡ: đông đảo đại biểu và khách mời từ các cơ quan, tổ chức, Viện nghiên cứu, Trường đại học khác nhau đã đến tham dự Hội nghị; Các cán bộ lão thành đã có nhiều gợi ý, đề xuất cũng như các ý kiến tham luận cho sự phát triển của ngành côn trùng trong điều kiện mới, mở ra các hướng nghiên cứu có ý nghĩa với sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường trong tương lai. Chủ tịch đoàn gửi lời cảm ơn tới Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã cùng Hội Côn trùng học Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị và tuyên bố bế mạc Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 10. Ban chấp hành Hội Côn trùng học Việt Nam sẽ tiếp tục họp để bàn cho việc tổ chức kỳ Hội nghị tiếp theo.

Một số hình ảnh trong hai ngày diễn ra Hội nghị

ThS. Nguyễn Thúy Hiền, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình 

trình bày báo cáo tại Tiểu ban Côn trùng Y học và Côn trùng Xã hội

TS. Phạm Kim Sơn, Trường Đại học Cần Thơ 

trình bày báo cáo tại Tiểu ban Côn trùng học Nông – Lâm nghiệp

TS. Bùi Văn Bắc, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam 

trình bày báo cáo tại Tiểu ban Côn trùng học Đại cương

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham gia tranh luận tại Hội nghị

PGS.TS. Vũ Văn Liên, Chủ trì Tiểu ban Côn trùng học Đại cương

báo cáo tổng kết các hoạt động của Tiểu ban tại Hội nghị

GS.TS. Bùi Công Hiển, Chủ trì Tiểu ban Côn trùng Y học và Côn trùng xã hội

báo cáo tổng kết các hoạt động của Tiểu ban tại Hội nghị

GS.TS. Phạm Văn Lầm, Chủ trì Tiểu ban Côn trùng học Nông – Lâm nghiệp

báo cáo tổng kết các hoạt động của Tiểu ban tại Hội nghị

GS.TSKH. Vũ Quang Côn, Chủ tịch Hội Côn trùng học Việt Nam phát biểu bế mạc Hội nghị

 Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Người viết: ThS. Trần Thị Thu Huyền

Phòng Kế hoạch, Tài chính


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn