Hotline: 0798039696

WIP- Ngày 28/10/2020, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về Công trình thủy lợi  “Đai cây giảm sóng – Khảo sát và thiết kế” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình thực hiện và xây dựng bản dự thảo.

Thành phần Hội đồng thẩm định gồm có TS. Ngô Thị Ngọc Hà, Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng cùng các ủy viên: TS. Nguyễn Tuấn Anh, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; ThS. Trần Sĩ Vinh, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi; ThS. Đỗ Thị Tuyết, Vụ Tiêu chuẩn – Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; KSC. Đoàn Bích Nga, Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 và ThS. Ngô Thị Thu Thủy, Phòng Tổng hợp – Kế hoạch, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam. Về phía đơn vị chủ trì, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có ThS. Nguyễn Đăng Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính cùng các thành viên tham gia xây dựng tiêu chuẩn.

Báo cáo trước Hội đồng, thay mặt nhóm thực hiện, ThS. Lê Ngọc Cương - Chủ nhiệm nhiệm vụ cho biết, sau 2 năm tiến hành điều tra đánh giá thực trạng liên quan đến khảo sát, thiết kế, thi công trồng cây ngập mặn tại 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (loài cây, tiêu chuẩn cây, mật độ trồng, kĩ thuật trồng, bề rộng tường mềm giảm sóng, chiều cao, mật độ cọc, kỹ thuật thi công, vật liệu lấp nhét) đồng thời tiến hành đánh giá kết quả điều tra các dự án trồng cây ngập mặn, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn TCVN 10405:2020: “Đai cây giảm sóng – Khảo sát và thiết kế” đề xuất thay thế cho tiêu chuẩn quốc gia 10405:2014: “Công trình thủy lợi – Đai cây chắn sóng – Khảo sát và thiết kế”.

Sau khi nghe nhận xét của các thành viên trong Hội đồng và ý kiến giải trình của chủ nhiệm nhiệm vụ, thay mặt Hội đồng, TS. Ngô Thị Ngọc Hà kết luận: Bản dự thảo Tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu về mặt khoa học, đã được gửi xin ý kiến rộng rãi. Chủ tịch Hội đồng đề nghị đổi tên tiêu chuẩn thành “Đai cây ngập mặn giảm sóng – Khảo sát và thiết kế” cho phù hợp và sát với thực tiễn, đồng thời yêu cầu đơn vị chủ trì chỉnh sửa lại một số lỗi chế bản, rà soát lại ngôn từ đúng với form mẫu tiêu chuẩn

Bản dự thảo tiêu chuẩn được Hội đồng thẩm định thông qua để trình Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

ThS. Lê Ngọc Cương, chủ trì nhiệm vụ giải trình trước Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

ThS. Đỗ Thị Tuyết, Vụ Tiêu chuẩn – Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phát biểu tại cuộc họp

ThS. Ngô Thị Thu Thủy, Phòng Tổng hợp – Kế hoạch, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

TS. Ngô Thị Ngọc Hà, Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận tại cuộc họp

Người viết: ThS. Trần Thị Thu Huyền

Phòng Kế hoạch, Tài chính


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn