Hotline: 0798039696

WIP – Ngày 18/11/2020, Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau”, mã số ĐTĐL.CN-26/17 do ThS. Nguyễn Minh Đức làm chủ nhiệm, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chủ trì thực hiện.

Thành phần Hội đồng nghiệm thu có GS.TS. Nguyễn Hoàng Trí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chủ tịch; PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, phó chủ tịch; PGS.TS. Ngô Đình Quế, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, phản biện 1; PGS.TS. Trần Văn Thụy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, phản biện 2; cùng các ủy viên: PGS.TS. Phạm Trung Lương, Tổng cục Du lịch Việt Nam; PGS.TS. Phạm Đức Tuấn, chuyên gia độc lập; PGS.TS. Trần Văn Ý, Hội Địa lý Việt Nam; TS. Đỗ Xuân Lân, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ThS. Nguyễn Như Độ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ có bà Lê Yên Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên cùng ông Trần Nam Bình, chuyên viên của Vụ; bà Nguyễn Thị Lan Hương, Văn phòng Các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước. Về phía cơ quan chủ trì đề tài, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng; ThS. Nguyễn Đăng Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính cùng các thành viên trong nhóm thực hiện đề tài.

Báo cáo trước Hội đồng, thay mặt nhóm thực hiện, ThS. Nguyễn Minh Đức, chủ nhiệm đề tài đã nêu tóm tắt quá trình 3 năm thực hiện đề tài, trong đó nhấn mạnh về các kết quả đạt được gồm:

- Đề tài đã xây dựng được bộ tiêu chí, quy trình và hướng dẫn kỹ thuật chi tiết cho việc thành lập và đánh giá khu bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã; đồng thời đã đề xuất được bộ cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã.

- Xây dựng được 03 mô hình thử nghiệm bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã ở các vùng sinh thái khác nhau: mô hình bảo tồn và sử dụng hợp lý hệ sinh thái rừng ngập mặn, mô hình bảo tồn động vật hoang dã kết hợp du lịch sinh thái và mô hình bảo tồn loài có giá trị kinh tế trong khu vực.  

- Xây dựng được 01 phần mềm về quản lý, tra cứu và cập nhật cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học, kinh tế – xã hội của khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau.

- Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã hoàn thành việc đào tạo 02 thạc sĩ, góp phần đào tạo 01 tiến sĩ; Xuất bản 08 bài báo trên các tạp chí trong nước và 01 bài báo trên tạp chí quốc tế có chỉ số ISI; Hoàn thành bản thảo cuốn sách chuyên khảo về “Đa dạng sinh học khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau” đã được hội đồng thẩm định đánh giá thông qua về nội dung và chất lượng, hiện đang chờ xuất bản.

Sau khi nghe nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, GS.TS. Nguyễn Hoàng Trí, chủ tịch Hội đồng đánh giá cao các kết quả đề tài đã đạt được; báo cáo tổng kết cho thấy một khối lượng công việc đồ sộ, trình bày rõ ràng, hình ảnh đẹp. Tuy nhiên đề tài nên bố cục lại các chương mục để rút gọn báo cáo, bổ sung các tri thức bản địa của người dân địa phương về nuôi trồng thủy sản, trồng cây ngập mặn để thấy rõ cơ sở thực tiễn của việc thành lập các khu bảo tồn qui mô làng xã, bổ sung ý kiến đánh giá của người dân về kết quả thực hiện mô hình. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm đề tài hoàn thiện và chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên trong Hội đồng, đồng thời đề nghị đề tài cần quan tâm đến tính bền vững của mô hình sau khi bàn giao cho địa phương.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt.

 

 Một số hình ảnh tại cuộc họp

 

 

ThS. Nguyễn Minh Đức, chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện trước Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, phó chủ tịch phát biểu tại cuộc họp

PGS.TS. Ngô Đình Quế, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, phản biện 1 phát biểu tại cuộc họp

PGS.TS. Trần Văn Thụy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, phản biện 2 phát biểu tại cuộc họp

PGS.TS. Phạm Trung Lương, Tổng cục Du lịch Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

PGS.TS. Phạm Đức Tuấn, chuyên gia độc lập phát biểu tại cuộc họp

ThS. Nguyễn Như Độ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau phát biểu tại cuộc họp

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu tại cuộc họp

Bà Lê Yên Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên phát biểu tại cuộc họp

Ông Trần Nam Bình, chuyên viên Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên phát biểu tại cuộc họp

GS.TS. Nguyễn Hoàng Trí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận cuộc họp

 

Người viết: ThS. Trần Thị Thu Huyền

Phòng Kế hoạch, Tài chính

 

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn