Hotline: 0798039696

(WIP) - Ngày 19/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”, mã số ĐTĐL.CN – 49/18 do ThS. Mai Trọng Luân, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài.

Tham dự buổi kiểm tra, về phía Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Nguyễn Thiện Thành, Giám đốc; Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng phòng. Về phía Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên có ông Lê Văn Chính, Phó Trưởng phòng.

Đại diện Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện; PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình; ThS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình cùng bộ phận quản lý đề tài và các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

 Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện của đề tài, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng phòng Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước đánh giá cao giá trị thực tiễn của đề tài và đề nghị cần có chuyên gia đánh giá nội bộ đối với các sản phẩm đề tài đã hoàn thành. Về phía Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, ông Lê Văn Chính có ý kiến đề tài cần nêu bật tầm quan trọng của việc hợp tác với đối tác tại Cộng hòa Liên bang Đức trong quá trình thực hiện, đồng thời cần cập nhật số liệu mới nhất trong các sản phẩm báo cáo.

Ông Nguyễn Thiện Thành, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, chủ trì buổi kiểm tra, đề nghị chủ nhiệm đề tài làm rõ cơ sở khoa học của bộ tiêu chí làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp mềm bảo vệ bờ khu vực nghiên cứu, đồng thời lưu ý đề tài về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bám sát theo thuyết minh đề cương đã được phê duyệt. Đoàn kiểm tra của Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài khẩn trương hoàn thiện các sản phẩm, hồ sơ, chứng từ để xác nhận khối lượng trước ngày 15/12/2020.

Đại diện đơn vị chủ trì, GS.TS. Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tiếp thu các ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra và quyết tâm cùng chủ nhiệm đề tài sớm hoàn thiện bộ tiêu chí cũng như triển khai xây dựng mô hình theo đúng thuyết minh được duyệt.

 

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra

 

ThS. Mai Trọng Luân - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện đề tài tại buổi kiểm tra

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu tại buổi kiểm tra

 

ThS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu tại buổi kiểm tra

Ông Lê Văn Chính, Phó Trưởng phòng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên phát biểu tại buổi kiểm tra

 

GS.TS. Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra

 

Người viết: ThS. Trần Thị Thu Huyền

 Phòng Kế hoạch, Tài chính

 

 

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn