Hotline: 0798039696

(WIP) – Ngày 26/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra định kỳ đề tài độc lập cấp Quốc gia: “Nghiên cứu giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa”, mã số: ĐTĐL.CN-34/17 do ThS. Lê Văn Tuất, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm chủ nhiệm đề tài.

Tham dự buổi kiểm tra, về phía Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước có ông Nguyễn Thiện Thành, Giám đốc; Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng phòng. Về phía Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ Địa phương có ông Chu Thúc Đạt, Phó Vụ trưởng phụ trách; Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, chuyên viên của Vụ.

Đại diện đơn vị chủ trì thực hiện, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có ThS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng; ThS. Nguyễn Đăng Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính; ThS. Lê Văn Tuất, chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ và các kết quả đề tài đã đạt được đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Thiện Thành, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá đề tài đáp ứng được tiến độ theo thuyết minh được phê duyệt, tuy nhiên cần lưu ý bổ sung ý kiến đánh giá của địa phương đối với các sản phẩm dạng 2 của đề tài cũng như làm rõ việc theo dõi và đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển của các mô hình đề tài đã thực hiện. Đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài khẩn trương hoàn thiện các sản phẩm trung gian, hồ sơ, chứng từ để xác nhận khối lượng trước ngày 5/12/2020.

Thay mặt Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, ThS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng đã tiếp thu các ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra và quyết tâm cùng chủ nhiệm đề tài sớm hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm để xác nhận khối lượng và quyết toán, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo thuyết minh được duyệt.

Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra

ThS. Lê Văn Tuất, chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện đề tài tại buổi kiểm tra

Ông Nguyễn Văn Minh - Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước phát biểu tại buổi kiểm tra

Ông Nguyễn Thiện Thành, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước phát biểu tại buổi kiểm tra

Ông Chu Thúc Đạt, Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ Địa phương phát biểu tại buổi kiểm tra

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ Địa phương phát biểu tại buổi kiểm tra

ThS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra

Người viết: ThS. Trần Thị Thu Huyền

Phòng Kế hoạch, Tài chính

 

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn