Hotline: 0798039696

(WIP) – Ngày 08/12/2020, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình.

Báo cáo trước Hội đồng, ThS. Trần Thị Thu Huyền đã thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ báo cáo kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Viện trong năm 2020.

Đối với nhiệm vụ thường xuyên về chuyên môn, trong năm 2020, Viện đã tiến hành thu thập được 3.202 mẫu mối bổ sung cho bộ sưu tập mẫu mối hiện có của bảo tàng, đặc biệt trong đó có 1.910 mẫu mối thu được qua đợt điều tra thu mẫu tại các đê, đập thuộc 8 tỉnh đại diện khu vực Nam Trung Bộ, Việt Nam. Toàn bộ 1.910 mẫu mối này đã được định loại, xác định được 56 loài thuộc 21 giống mối. Trong số 56 loài mối có mặt trên hệ thống đê và đập khu vực Nam Trung Bộ, có 2 loài được xem là loài gây hại chính cho đê và 7 loài được xếp vào nhóm gây hại chính cho đập. Trên cơ sở nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh thái học của các loài mối gây hại chính trên đê, đập khu vực Nam Trung Bộ, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã xây dựng và đề xuất bộ giải pháp phòng chống mối cho công trình đê đập khu vực Nam Trung Bộ.

Đối với nhiệm vụ thường xuyên về quản lý, Viện đã tiếp tục phát huy các điểm mạnh đã được xây dựng từ những năm trước, đồng thời cải tiến trong công tác quản lý, cách thức tiếp cận đối với các đề tài, nhiệm vụ KHCN nhờ đó kết quả hoạt động KHCN của Viện đạt hiệu quả cao. Năm 2020, các cán bộ của Viện đã viết và gửi đăng 04 bài báo trên các tạp chí quốc tế, trong đó có 02 bài trên tạp chí có chỉ số ISI. Đặc biệt trong năm nay, Viện đã tổ chức thành công Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 10 với hơn 150 các nhà khoa học, cán bộ quản lý trên khắp cả nước tham dự.

Thay mặt Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy đã báo cáo với Hội đồng mục đích và định hướng của Viện trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đó là phấn đấu xây dựng một Bảo tàng về mẫu Mối đứng đầu cả nước, bên cạnh việc hỗ trợ công tác nghiên cứu cho các cán bộ sẽ còn là địa điểm thăm quan, giáo dục cho nhiều đối tượng khác nhau từ học sinh, sinh viên tới người dân.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt các kết quả, GS.TS. Trần Đình Hòa, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhận xét Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã thực hiện đầy đủ về mặt số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm nhiệm vụ thường xuyên theo thuyết minh được phê duyệt. Hồ sơ nhiệm vụ chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Chủ nhiệm nhiệm vụ và nhóm thực hiện chỉnh sửa báo cáo tổng hợp, rà soát lỗi chế bản, bổ sung phụ lục minh chứng kết quả trong quá trình thực hiện.

Nhiệm vụ được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt

Một số hình ảnh tại cuộc họp

ThS. Trần Thị Thu Huyền, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước Hội đồng

 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu ý kiến

 

ThS. Trần Mạnh Trường, Phó Trưởng ban Kế hoạch, Tổng hợp phát biểu tại cuộc họp

 

GS.TS Trần Đình Hòa, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam,

Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận cuộc họp

 

Người viết: ThS. Trần Thị Thu Huyền

 

Phòng Kế hoạch, Tài chính

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn