Hotline: 0798039696

WIP – Ngày 12/01/2021, tại Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân suy thoái rừng ngập mặn và xây dựng mô hình khôi phục rừng ngập mặn bền vững tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định” do TS. Đỗ Quý Mạnh làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 05 thành viên do PGS.TS. Ngô Đình Quế, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam làm Chủ tịch. Tham dự cuộc họp, về phía đơn vị quản lý đề tài, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định có: TS. Trần Huy Quang, Phó Giám đốc Sở; ông Lê Huy Hoàng, chuyên viên. Về phía đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có ThS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng; TS. Đỗ Quý Mạnh, chủ nhiệm đề tài cùng bộ phận quản lý khoa học của Viện và các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Được sự cho phép của chủ tịch Hội đồng, TS. Đỗ Quý Mạnh đã thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày tóm tắt các kết quả đạt được của đề tài. Qua quá trình thực hiện từ năm 2019 - 2020, đề tài đã xây dựng được 02 mô hình gồm: Mô hình phục hồi rừng trên đất trồng rừng bị suy thoái và mô hình khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung, cả hai mô hình đều có tỷ lệ cây trồng trong mô hình sống đạt trên 85% và sinh trưởng tốt sau 3 tháng; Xây dựng được bộ Bản đồ về biến động rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy và Bản đồ quy hoạch và phát triển bền vững rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy; Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã hỗ trợ đào tạo được 01 thạc sĩ và xuất bản được 03 bài báo trong đó có 01 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế.

001 13121JPG

TS. Đỗ Quý Mạnh, chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện trước Hội đồng

Sau khi nghe ý kiến nhận xét của các thành viên trong Hội đồng cũng như các khách mời, PGS.TS. Ngô Đình Quế, chủ tịch Hội đồng kết luận: Đề tài về cơ bản đã đạt được các mục tiêu, hoàn thành các công việc như trong hợp đồng và thuyết minh đề tài; Báo cáo trình bày rõ ràng, có số lượng các bảng, bản đồ, biểu đồ và hình ảnh phong phú, đa dạng; Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài hợp lý và khả thi.

Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nhóm đề tài cập nhật ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo: Bố cục lại cấu trúc báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt cho ngắn gọn và logic; cập nhật tư liệu mới cho phần tổng quan; Rà soát bổ sung phương pháp nghiên cứu cho đầy đủ với các nội dung nghiên cứu; Bổ sung làm rõ phạm vi nghiên cứu của đề tài; Làm rõ cơ sở khoa học của việc lựa chọn 02 mô hình của đề tài và thống nhất lại cách viết tài liệu tham khảo.

002 13121JPG

PGS.TS. Ngô Đình Quế, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận cuộc họp

Thay mặt đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, ThS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong Hội đồng đã góp ý kiến xác đáng cho đề tài. Phó Viện trưởng Nguyễn Minh Đức cũng chỉ đạo nhóm thực hiện đề tài phải nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để chỉnh sửa và hoàn thiện các báo cáo, đồng thời cam kết với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định về việc tiếp tục theo dõi các mô hình trong thời gian tới để có những đánh giá sâu hơn về tính hiệu quả của mô hình.

008 13121JPG

ThS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu cảm ơn Hội đồng

Đề tài được đánh giá đạt yêu cầu để trình Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định nghiệm thu chính thức.

Một số hình ảnh khác tại cuộc họp

003 13121JPG

TS. Phạm Hồng Tính, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, phản biện 1 nhận xét về đề tài

004 13121JPG

PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh, Trường Đại học Lâm nghiệp, phản biện 2 phát biểu nhận xét về đề tài

005 13121JPG

ThS. Nguyễn Thị Xuyến, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định, ủy viên phát biểu nhận xét về đề tài

006 13121JPG

ThS. Lê Văn Tuất, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, ủy viên phát biểu nhận xét về đề tài

007 13121JPG

TS. Trần Huy Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định phát biểu tại cuộc họp

Người viết: ThS. Trần Thị Thu Huyền

Phòng Kế hoạch, Tài chính


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn