TextBody
, 26/05/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
Viện Trưởng Nguyễn Quốc Huy

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí: Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy là Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình từ năm 2018. Trước đó, ông đã từng giữ chức Phó Viện trưởng trong nhiều năm. Với hơn 20 năm kinh nghiệm công tác và gắn bó với Viện, PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy là một trong những người tiên phong mở ra các hướng nghiên cứu mới cho Viện về: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát mối bảo vệ công trình; Ứng dụng giải pháp sinh thái - thủy lợi nhằm phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch; Nghiên cứu giải pháp phục hồi, phát triển, quản lý bền vững và khai thác nguồn lợi từ rừng ngập mặn; Nghiên cứu áp dụng quản trị thủy lợi phù hợp với chức năng các hệ sinh thái Nông, Lâm nghiệp và quy hoạch lãnh thổ theo lưu vực… Viện trưởng Nguyễn Quốc Huy được đào tạo Đại học, Thạc Sĩ và Tiến sĩ, chuyên ngành Sinh học, tại trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội. 
 

 

Phó Viện Trưởng Phạm Văn Động

Trình độ: Thạc sĩ Địa vật lý – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Vị trí: Phó Viện Trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lĩnh vực chuyên môn:

- Nghiên cứu tổ hợp các phương pháp, công nghệ Địa vật lý để khảo sát, phát hiện tổ mối và các ẩn họa trong công trình thủy lợi và các công trình xây dựng, giao thông …

- Nghiên cứu các giải pháp xử lý phòng trừ mối và một số ẩn họa gây hại công trình thủy lợi. 

Phó Viện Trưởng Nguyễn Minh Đức

Trình độ: Tiến sĩ Sinh học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí: Phó Viện Trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lĩnh vực chuyên môn:

- Nghiên cứu các công nghệ sản xuất chế phẩm phòng trừ mối, kiến, gián.

- Nghiên cứu về Đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học .

- Tư vấn các giải pháp phòng trừ sinh vật gây hại cho đê, đập và công trình xây dựng.