TextBody
, 26/05/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1919: Bả diệt gián dạng gel

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1919: Bả diệt gián dạng gel

Xem chi tiết

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1918: Bả diệt kiến dạng bột

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1918: Bả diệt kiến dạng bột

Xem chi tiết

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1137: Trạm bả và phương pháp phòng trừ mối cho cây trồng, đê đập và công trình xây dựng

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1137: Trạm bả và phương pháp phòng trừ mối cho cây trồng, đê đập và công trình xây dựng

Xem chi tiết

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1136: Trạm bả và phương pháp phòng trừ mối cho các công trình xây dựng

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1136: Trạm bả và phương pháp phòng trừ mối cho các công trình xây dựng

Xem chi tiết

Bằng độc quyền sáng chế số 18226: Thiết bị đóng cọc

Bằng độc quyền sáng chế số 18226: Thiết bị đóng cọc

Xem chi tiết

Bằng độc quyền sáng chế số 7113: Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học METARHIZIUM ANISOPLIAE dạng lỏng dùng để phòng trừ mối

Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm sinh học METARHIZIUM ANISOPLIAE dạng lỏng dùng để phòng trừ một số loài mối như Odontotermes hainanensis, Odontotermes formosannus, Odontotermes angustignathus, Macrotermes annadalei, Macrotermes gilvus... bao gồm các công đoạn nuôi cấy khởi động, nhân giống, lên men các giống nấm Metarhizium anisopliae M1 và M7 trong môi trường lỏng và tạo chế phẩm với bột cơm và kitin.

Xem chi tiết