TextBody
, 26/05/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
GS. TSKH. Nguyễn Lân Dũng

- Ngành: Sinh học;

- Đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa X, XI, XII;

-  Nguyên Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam;

GS. TSKH. Lưu Trần Tiêu

- Ngành: Di sản văn hóa;

- Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

- Nguyên Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia;

GS. TSKH. Vũ Quang Côn

- Ngành: Sinh học;

- Chủ tịch Hội Côn trùng học Việt Nam;

- Nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật;

GS. TS. Bùi Công Hiển

- Ngành: Sinh học

- Giám đốc trung tâm Ứng dụng Côn trùng học - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Đạt danh hiệu huy chương Vì sự nghiệp giáo dục và huy chương Vì sự nghiệp khoa học công nghệ 

 

GS. TS. Nguyễn Viết Tùng

- Ngành: Nông nghiệp;

- Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

- Tác giả của giáo trình Côn trùng học đại cương 

GS. TS. Nguyễn Tuấn Anh

- Ngành: Thủy lợi;

- Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi;

- Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

 

12