TextBody
, 24/06/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu, xây dựng phương pháp tính toán khả năng hấp thụ CO2 của cây xanh, giúp PVN và các đơn vị lựa chọn loại cây trồng phù hợp, đảm bảo mục tiêu cân bằng CO2”, Mã số 13/ATBVMT/WIP/2023/KHCN

24/04/2024

Ngày 23/04/2024, tại Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình (WIP), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: ““Nghiên cứu, xây dựng phương pháp tính toán khả năng hấp thụ CO2 của cây xanh, giúp PVN và các đơn vị lựa chọn loại cây trồng phù hợp, đảm bảo mục tiêu cân bằng CO2”, Mã số 13/ATBVMT/WIP/2023/KHCN do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chủ trì, ThS. Lê Văn Tuất làm chủ nhiệm.

Tham dự cuộc họp, về phía PVN có Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Ban Công nghệ - An toàn - Môi trường, Trưởng đoàn;  Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Ban Tài chính Kế toán PVN, Phó đoàn; Ông Ngọ Văn Hưng, Trưởng phòng Khoa học PVN, Thư ký; Bà Từ Vi Sa, Chuyên viên Ban Công nghệ - An toàn – Môi trường; Bà Cù Thị Việt Nga, Chuyên viên Ban Công nghệ - An toàn – Môi trường. Về phía đơn vị chủ trì thực hiện đề tài có TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình cùng các cán bộ tham gia thực hiện chính đề tài.

Tại cuộc họp, ThS. Lê Hạnh Chi, thư kí đề tài đã trình bày báo cáo tiến độ thực hiện đề tài. Tính đến thời điểm hiện tại, đề tài đã hoàn thành 100% các công việc theo tiến độ trong thuyết minh và hợp đồng cũng như đã hoàn thành công tác giải ngân toàn bộ phần kinh phí do PVN đã cấp. Sau khi nghe báo cáo cũng như kiểm tra các sản phẩm của đề tài, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Ban Công nghệ - An toàn - Môi trường, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá dù mới được triển khai trong vòng 04 tháng từ ngày 11/12/2023, nhưng tính đến thời điểm báo cáo tiến độ, đề tài đã hoàn thành các sản phẩm đúng theo Mốc 1 của Hợp đồng, vượt mức tiến độ, đảm bảo yêu cầu theo Hợp đồng đã ký giữa PVN và WIP. PVN đề nghị WIP nộp hồ sơ Mốc 1 để PVN xem xét, cấp kinh phí thực hiện Mốc 2. Ngoài ra, PVN đề nghị đơn vị chủ trì giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng kinh phí của đề tài do PVN đã cấp.

Thay mặt Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Viện trưởng đã gửi lời cảm ơn tới Tập đoàn PVN và các thành viên trong đoàn kiểm tra, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn PVN sẽ tiếp tục hỗ trợ Đề tài trong công tác tổ chức các hội thảo khoa học và triển khai các công việc tiếp theo của Đề tài.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra

 

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Ban Công nghệ-An toàn-Môi trường, Tập đoàn PVN,

Trưởng đoàn phát biểu trong buổi kiểm tra

ThS. Lê Hạnh Chi, thư ký Đề tài giải trình các nội dung thực hiện

 

TS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình 

phát biểu cảm ơn Đoàn kiểm tra

Người viết: ThS. Lê Hạnh Chi

   Trung tâm Sinh thái bảo vệ hồ chứa nước

Tin mới nhất