TextBody
, 21/02/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

22/12/2023

(WIP) - Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có GS.TS. Nguyễn Tùng Phong – Cục trưởng Cục Thủy lợi. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có: GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện; PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng – Phó Giám đốc Viện; TS. Nguyễn Tiếp Tân – Phó Giám đốc Viện và Lãnh đạo các Ban chức năng thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có Ban lãnh đạo Viện cùng toàn thể viên chức thuộc Viện.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

PGS. TS Nguyễn Quốc Huy - Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trình bày báo cáo tổng kết năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Sau khi nghe PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu và góp ý của đại diện Lãnh đạo Cục Thuỷ lợi và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành. Trong năm 2024, Viện cần tập trung nghiên cứu khoa học để tạo công nghệ mới, đẩy mạnh công tác chuyển giao công nghệ; Chú trọng, quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo và hợp tác quốc tế.

GS.TS. Nguyễn Tùng Phong – Cục trưởng Cục Thuỷ lợi phát biểu tại Hội nghị

GS.TS. Trần Đình Hòa – Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng – Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, thay mặt Ban lãnh đạo Viện, PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ của các Ban chức năng để Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình hoàn thành các kế hoạch năm 2023 cũng như các góp ý về triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Viện.

Tại Hội nghị, Viện đã tổ chức trao tặng bằng khen và giấy khen các cấp cho các tập thể và cá nhân có thành tích năm 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

GS.TS. Nguyễn Tùng Phong – Cục trưởng Cục Thuỷ lợi và PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT cho các cá nhân và tập thể

GS.TS. Nguyễn Tùng Phong – Cục trưởng Cục Thuỷ lợi và GS.TS. Trần Đình Hoà – Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT cho PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

GS.TS. Nguyễn Tùng Phong – Cục trưởng Cục Thuỷ lợi và GS.TS. Trần Đình Hoà – Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam trao Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” của Bộ NN và PTNT cho các cá nhân

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng – Phó Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam và TS. Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam trao Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình và các đơn vị trực thuộc

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng – Phó Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam và TS. Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam trao Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng – Phó Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam trao Giấy khen của Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam cho các cá nhân

TS. Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam trao bằng khen của Công đoàn Ngành NN&PTNT Việt Nam và Giấy khen của Ban CHCĐ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cho các tập thể và cá nhân thuộc Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm tại Hội nghị  

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp ./.

Người viết : ThS. Nguyễn Quang Hưng

Phòng Tổ chức – Hành chính