TextBody
, 08/12/2023
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Lễ công bố quyết định của Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình về công tác cán bộ

27/02/2023

Ngày 27/02/2023, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức buổi lễ công bố các quyết định của Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình về công tác cán bộ.

Tham dự buổi lễ có Ban lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch - Tài chính và trung tâm Nghiên cứu Phòng trừ Mối.

Được sự ủy quyền của Viện trưởng, ThS. Trịnh Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đã công bố các quyết định của Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình bao gồm:

1, Quyết định số 60/QĐ-VST ngày 24/02/2023 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Quang Thịnh tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phòng trừ Mối. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 01/3/2023.

2, Quyết định số 62/QĐ-VST ngày 27/02/2023 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Trịnh Thị Minh Nguyệt, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 01/03/2023.

3, Quyết định số 63/QĐ-VST ngày 27/02/2023 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đăng Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính giữ chức Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 01/03/2023.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố quyết định

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trao quyết định bổ nhiệm lại cho ThS. Lê Quang Thịnh

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho ThS. Trịnh Thị Minh Nguyệt

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho ThS. Nguyễn Đăng Dũng

Ban lãnh đạo Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tặng hoa chúc mừng ThS. Lê Quang Thịnh

Ban lãnh đạo Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tặng hoa chúc mừng ThS. Trịnh Thị Minh Nguyệt

Ban lãnh đạo Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tặng hoa chúc mừng ThS. Nguyễn Đăng Dũng

Ban lãnh đạo Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chụp ảnh kỉ niệm cùng lãnh đạo các đơn vị được bổ nhiệm

Buổi lễ công bố quyết định đã diễn ra thành công tốt đẹp ./.

Người viết: Nguyễn Quang Hưng

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

Tin mới nhất