TextBody
, 24/06/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tiếp Đoàn Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung Ương đến làm việc về công tác thi đua, khen thưởng

23/10/2023

Ngày 23/10/2023, Đoàn Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung Ương đã có buổi làm việc với Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình về công tác thi đua, khen thưởng.

Về phía Đoàn Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung Ương có Ông Bùi Quang Đức, Phó Trưởng đoàn thanh tra; Ông Đào Đức Dương, Thư ký đoàn cùng các thành viên là Ông Nguyễn Hữu Thành và Bà Lương Khánh Diệu.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Ông Nguyễn Sông Thao, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ; Bà Vũ Thị Thanh Xuân, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ; Bà Phạm Thị Thanh Hải, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ.

Về phía Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam có GS.TS. Trần Đình Hoà, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Viện; PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban Tổ chức - Hành chính.

Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng; ThS. Phạm Văn Động, Phó Viện trưởng; TS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình và Chuyên viên của Phòng Tổ chức, Hành chính phụ trách về công tác thi đua, khen thưởng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, PSG.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã trình bày báo cáo “Tình hình thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng và việc tổ chức thực hiện các hình thức thi đua, khen thưởng”. Thông qua báo cáo PSG.TS. Nguyễn Quốc Huy đã nêu tóm tắt những kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng của Viện trong năm 2021, 2022 cũng như những khó khăn còn tồn tại trong công tác thi đua, khen thưởng tại Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Đoàn Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung Ương, Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như Lãnh đạo Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam đã có nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi về các nội dung khen thưởng, tỷ lệ khen thưởng, hướng dẫn thêm một số nội dung về Luật Thi đua khen thưởng. Qua đó kịp thời chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, những mặt còn tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục trong thời gian tới.

GS.TS. Trần Đình Hoà, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Sông Thao, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi đối chiếu tài liệu, trao đổi làm rõ các vấn đề còn tồn tại vướng mắc, đại diện Đoàn Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung Ương ông Bùi Quang Đức, Phó Trưởng đoàn đã đánh giá cao những mặt làm được của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình như sự quan tâm sát sao của Ban Lãnh đạo Viện đến công tác thi đua khen thưởng; Sự tích cực của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trong việc tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động; Công tác khen thưởng tại Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình cơ bản thực hiện theo quy định và đúng thẩm quyền.

Bên cạnh những mặt tích cực Đoàn Thanh tra cũng kiến nghị Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình rà soát, điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng để tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng được tốt hơn nữa.

Ông Bùi Quang Đức, Phó Trưởng đoàn thanh tra phát biểu kết luận

Sau khi nghe kết luận của Đoàn Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung Ương, thay mặt Ban Lãnh đạo Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng đã phát biểu tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn Thanh tra. Ngay sau buổi làm việc, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình sẽ rà soát, hoàn thiện quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu tiếp thu các ý kiến kết luận của Đoàn Thanh tra

Buổi làm việc đã diễn ra thành công tốt đẹp ./.

Người viết: ThS. Nguyễn Quang Hưng

Phòng Tổ chức – Hành chính

Tin mới nhất