TextBody
, 24/06/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng cây chắn sóng bảo vệ đê biển khu vực miền Bắc”

19/12/2023

Ngày 15/12/2023, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức cuộc họp đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở dự án: “Điều tra, đánh giá hiện trạng cây chắn sóng bảo vệ đê biển khu vực miền Bắc” do ThS. Lê Ngọc Cương làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở gồm 07 thành viên do TS Nguyễn Minh Đức –  Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm chủ tịch. Về phía nhóm thực hiện dự án có ThS. Lê Ngọc Cương, chủ nhiệm dự án và các thành viên chính tham gia thực hiện dự án.

Thay mặt nhóm thực hiện, ThS. Lê Ngọc Cương đã trình bày tóm tắt các kết quả đạt được của dự án. Trong hai năm thực hiện 2022 – 2023, dự án đã tiến hành điều tra và đánh giá được hiện trạng cây chắn sóng cũng như hiệu quả bảo vệ đê biển của cây chắn sóng tại 5 tỉnh có cây chắn sóng ở miền Bắc là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Qua đó đề xuất được các giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển cây chắn sóng đê biển khu vực miền Bắc.

Sau khi nghe ý kiến nhận xét, đánh giá của phản biện và góp ý của các ủy viên Hội đồng, TS. Nguyễn Minh Đức, chủ tịch Hội đồng kết luận: Dự án về cơ bản đã đạt được các mục tiêu, hoàn thành các công việc như trong đề cương được phê duyệt. Dự án đã xác định được hiện trạng đê biển khu vực miền Bắc; Đã điều tra, khảo sát vị trí, phạm vi, diện tích và hiện trạng cây chắn sóng tại 5 tỉnh có cây chắn sóng ở miền Bắc và có báo cáo chi tiết, rõ ràng; Các số liệu về hiện trạng câu chắn sóng được tích hợp lên hệ thống cơ sở dữ liệu Web-GIS đê điều , thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nhóm thực hiện dự án tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo.

Dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu để trình Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai nghiệm thu chính thức.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cơ sở Dự án

ThS. Lê Ngọc Cương, chủ nhiệm dự án báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện trước Hội đồng.

PGS.TS. Phạm Đức Tuấn – Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, Phản biện 1 phát biểu tại cuộc họp

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng – Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển, Phản biện 2 phát biểu tại cuộc họp

TS. Nguyễn Minh Đức – Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận cuộc họp

Người viết: Lê Nguyên Kha

Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

 

 

Tin mới nhất