TextBody
, 19/04/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bả kiểm soát mối Macrotermitinae gây hại đê, đập ở miền Bắc Việt Nam”

05/01/2023

Ngày 05/01/2022, Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bả kiểm soát mối Macrotermitinae gây hại đê, đập ở miền Bắc Việt Nam”, do ThS. Nguyễn Thúy Hiền làm chủ nhiệm, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên do ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó vụ trưởng Vụ quản lý đê điều, tổng cục Phòng chống thiên tai làm chủ tịch hội đồng. Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Viện trưởng, ThS. Nguyễn Thúy Hiền - chủ nhiệm đề tài cùng nhóm thực hiện.

Thay mặt nhóm thực hiện, ThS. Nguyễn Thúy Hiền đã trình bày tóm tắt các kết quả đạt được của đề tài. Qua quá trình thực hiện từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2022, đề tài đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo thuyết minh và hợp đồng được phê duyệt, bao gồm: 01 tiến bộ kỹ thuật, 07 mô hình ứng dụng bả để kiểm soát mối gây hại đê đập tại 04 tỉnh thành bao gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Bình và Thanh Hóa, đào tạo 01 thạc sỹ, xuất bản được 02 bài báo đăng trên tạp chí Tạp chí Môi trường và tạp chí Academia Journal of Biology cùng một số các sản phẩm khác.

Sau khi nghe nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó vụ trưởng Vụ quản lý đê điều - Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đây là một đề tài có nhiều nội dung nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đầy đủ số lượng, khối lượng, chất lượng và chủng loại các sản phẩm khoa học theo đề cương đã được duyệt; hồ sơ nhiệm vụ chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định. Các kết quả nghiên cứu của đề tài mang tính ứng dụng cao, cần bổ sung các thủ tục pháp lý tiếp theo để có thể sớm đưa kết quả vào thực tiễn.

Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nhóm thực hiện đề tài tiếp thu và chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo tổng hợp.

Thay mặt đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tiếp thu và gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong Hội đồng và cam kết sẽ chỉ đạo nhóm thực hiện hoàn thiện báo cáo theo kết luận của Hội đồng.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt. 

Một số hình ảnh của cuộc họp

ThS. Nguyễn Thúy Hiền - Chủ nhiệm, báo cáo kết quả thực hiện đề tài

PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Ủy viên phản biện,  nhận xét về kết quả của đề tài

GS.TS. Trương Xuân Lam, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Ủy viên phản biện, nhận xét về kết quả của đề tài

GS.TS. Bùi Công Hiển, Chuyên gia độc lập, Ủy viên, phát biểu tại cuộc họp

TS. Khổng Trung Duân, Phó trưởng phòng Khoa học, Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường, Ủy viên, phát biểu tại cuộc họp

ThS. Nguyễn Hữu Thỏa, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy lợi, Ủy viên, phát biểu tại cuộc họp

TS. Lê Quang Tuấn, Phó vụ trưởng - Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Ủy viên, phát biểu tại cuộc họp

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó vụ trưởng Vụ Quản lý đê điều, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Chủ tịch hội đồng, phát biểu kết luận cuộc họp

TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu cảm ơn Hội đồng

Người viết: ThS. Nguyễn Thúy Hiền

Trung tâm Nghiên cứu Phòng trừ mối

Tin mới nhất