TextBody
, 24/06/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Họp Hội đồng thẩm định kết quả dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng cây chắn sóng bảo vệ đê biển khu vực miền Bắc”

28/12/2023

Ngày 26/12/2023, tại Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả dự án: “Điều tra, đánh giá hiện trạng cây chắn sóng bảo vệ đê biển khu vực miền Bắc” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chủ trì thực hiện.

Hội đồng thẩm định gồm 11 thành viên do ông Vũ Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai làm chủ tịch. Các thành viên khác trong hội đồng gồm: PGS.TS. Phạm Đức Tuấn - Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa - Hội Thuỷ lợi Việt Nam, phản biện 2, cùng các ủy viên: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Quản lý đê điều, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Bà Nguyễn Thị Thuỳ Liễu - Phó Trưởng phòng Quản lý quy hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thắng - Trưởng khoa Khoa Công trình, Trường Đại học Thuỷ lợi; Ông Nguyễn Nam Sơn - Phó Trưởng phòng Tổ chức Sản xuất lâm nghiệp, Cục Lâm nghiệp; Ông Nguyễn Hoàng Đan - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bà Trần Thị Lan Phương - Chuyên viên phòng Quản lý đê điều, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (theo quyết định số 559/QĐ-ĐĐ-QLĐĐ ngày 21/12/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai). Về phía đơn vị thực hiện Dự án có TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Viện trưởng; ThS. Lê Ngọc Cương – Phó Giám đốc Trung tâm Sinh học bảo vệ đê, chủ nhiệm Dự án và các thành viên chính thực hiện Dự án.

Thay mặt nhóm thực hiện, ThS. Lê Ngọc Cương đã báo cáo tóm tắt toàn bộ kết quả đạt được trong hai năm thực hiện 2022 - 2023. Dự án đã điều tra chi tiết và đánh giá được hiện trạng về phạm vi, diện tích, đặc điểm cây chắn sóng cũng như xác định được những vị trí những tuyến đê có cây chắn sóng đảm bảo hiệu quả bảo vệ đê biển tại 05 tỉnh có cây chắn sóng ở miền Bắc và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ phát triển cây chắn sóng. Ngoài ra, các số liệu về cây chắn sóng được tích hợp và đưa lên hệ thống cơ sở dữ liệu Web-GIS đê điều để thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý hệ thống đê biển miền Bắc.

Sau khi nghe ý kiến nhận xét, đánh giá của phản biện và góp ý của các ủy viên Hội đồng, chủ tịch Hội đồng kết luận: Dự án đã đạt được các mục tiêu yêu cầu, hoàn thành đầy đủ các công việc như trong đề cương được phê duyệt. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu đơn vị thực hiện Dự án tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng, hoàn thiện báo cáo, trình phê duyệt và giao nộp kết quả điều tra của Dự án.

Một số hình ảnh của Hội đồng thẩm định kết quả dự án

Ông Vũ Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

ThS. Lê Ngọc Cương - Chủ nhiệm dự án báo cáo kết quả thực hiện dự án

Toàn cảnh Hội nghị thẩm định kết quả dự án

Người viết: Lê Nguyên Kha

Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

 

 

Tin mới nhất