TextBody
, 24/06/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Họp nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng Hệ thống đánh gia định lượng rủi ro do biến đổi khí hậu cho các công trình dầu khí trên đất liền của Tập đoàn dầu khí Việt Nam”

24/05/2023

Ngày 23/5/2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức buổi nghiệm thu Dự án: “Xây dựng Hệ thống đánh giá rủi ro do biến đối khí hậu cho các công trình dầu khí trên đất liền của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” theo hợp đồng số 2245/HĐ-DKVN ký ngày 28/4/2022 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Liên danh tư vấn Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình (WIP) và Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (IMHEN) phối hợp thực hiện.

Tham dự buổi nghiệm thu, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đại diện Ban Công nghệ, An toàn và Môi trường, ông Lê Hồng Thái – Trưởng ban, bà Đỗ Thị Thu Phương – Phó ban cùng các cán bộ theo dõi hợp đồng. Đại diện Liên danh WIP – IMHEN có TS. Nguyễn Minh Đức  –  Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà - Phó Viện trưởng Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và các thành viên trong nhóm thực hiện dự án.

Thay mặt nhóm thực hiện, TS. Lương Hữu Dũng - Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã trình bày tóm tắt các kết quả đạt được sau quá trình thực hiện hợp đồng. Hai bên liên danh đã hoàn thiện các sản phẩm gồm:

  • Sản phẩm 1: Báo cáo tổng kết quá trình thực hiện hợp đồng
  • Sản phẩm 2: Hệ thống đánh giá định lượng rủi ro BĐKH
  • Sản phẩm 3: Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống, cập nhật hệ thống
  • Sản phẩm 4: Báo cáo đánh giá định lượng rủi ro BĐKH.

Ông Lê Hồng Thái – Trưởng ban Công nghệ, An toàn và Môi trường đánh giá cao kết quả của nhóm tư vấn thực hiện. Với thời gian thực hiện hợp đồng không dài, đơn vị tư vấn đã hoàn thành khối lượng công việc lớn đúng tiến độ với chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu của Tập đoàn Dầu khí đã đặt hàng. Ông Lê Hồng Thái đề nghị Liên danh tư vấn chuyển giao toàn bộ sản phẩm cũng như tiếp tục hỗ trợ Tập đoàn trong thời gian vận hành sử dụng Hệ thống đánh giá định lượng rủi ro do biến đổi khí hậu.

Thay mặt Liên danh tư vấn, TS. Nguyễn Minh Đức – Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình gửi lời cảm ơn Ban Công nghệ, An toàn và Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ đơn vị tư vấn hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phát triển hợp tác ở những dự án tiếp theo.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu

Các thành viên trong Ban Công nghệ, An toàn và Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại buổi nghiệm thu dự án

TS. Lương Hữu Dũng – Đại diện Liên danh WIP - IMHEN báo cáo kết quả thực hiện dự án

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà - Phó Viện trưởng Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu phát biểu tại buổi nghiệm thu

TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu tại buổi nghiệm thu

Người viết: Lê Ngọc Mai

Trung tâm Sinh thái Bảo vệ hồ chứa nước

Tin mới nhất