TextBody
, 16/07/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Khảo sát thực địa đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu quản lý mối hại chè và biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp cây chè Shan cổ thụ tại Yên Bái và một số tỉnh phía Bắc Việt Nam”

27/04/2023

(WIP) Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên cùng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu quản lý mối hại chè và biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp cây chè Shan cổ thụ tại Yên Bái và một số tỉnh phía Bắc Việt Nam”, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức chuyến đi điều tra, khảo sát thực địa lần thứ nhất vào tháng 3 năm 2023 tại 6 huyện thuộc 3 tỉnh có cây chè Shan cổ thụ: huyện Na Hang, huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang); huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái), huyện Vị Xuyên, huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang).

Với mục tiêu xác định thành phần, mức độ mối hại chè Shan cổ thụ, đặc điểm phát sinh gây hại và các yếu tố ảnh hưởng đến loài mối gây hại chính trên cây chè Shan cổ thụ, trong đợt thực địa lần thứ nhất, nhóm nghiên cứu đã thu thập các số liệu về: Thành phần loài và đặc điểm phân bố của mối gây hại cây chè Shan cổ thụ; Đặc điểm gây hại và mức độ gây hại của mối đối với cây chè Shan cổ thụ; Hiện trạng quản lý mối gây hại chè Shan cổ thụ; Một số yếu tố có ảnh hưởng đến sự phát sinh phát triển của loài mối chính hại chè Shan cổ thụ. Bên cạnh đó, đề tài đã tiến hành điều tra và phỏng vấn về dân sinh, điều kiện kinh tế xã hội khu vực có chè Shan cổ thụ... Đoàn cũng đã làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương khu vực nghiên cứu để chia sẻ, thu thập các thông tin về tình hình quản lý, chăm sóc và khai thác cây chè Shan cổ thụ tại các tỉnh phía Bắc.

Kết quả khảo sát bước đầu của nhiệm vụ phối hợp đã cơ bản thu thập được tương đối đầy đủ những số liệu cần thiết về hiện trạng mối gây hại cây chè Shan cổ thụ tại một số tỉnh phía Bắc, tình hình quản lý mối gây hại chè Shan cổ thụ, một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh phát triển của mối …, làm cơ sở khoa học để thực hiện những bước nghiên cứu tiếp theo của đề tài./.

Một số hình ảnh trong quá trình khảo sát

Đoàn điều tra hiện trang mối gây hại cây chè Shan cổ thụ tại tỉnh Tuyên Quang 

Phỏng vấn điều tra tại các hộ nông dân về tình hình quản lý, chăm sóc và khai thác cây chè Shan cổ thụ

Thu thập mẫu mối trên cây chè Shan dưới 20 năm tuổi tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Hình ảnh mối đắp đường mui lên cây chè Shan cổ tại tỉnh Yên Bái

Người viết: ThS. Nguyễn Thúy Hiền

Trung tâm Nghiên cứu Phòng trừ mối

Tin mới nhất