TextBody
, 16/07/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng mô hình đề tài: “NC giải pháp quản lý, bảo vệ, phục hồi và phát triển cồn cát ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận với vai trò là tuyến đề biển tự nhiên gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái”

09/07/2024

Ngày 08/7/2024, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng mô hình đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp quản lý, bảo vệ, phục hồi và phát triển cồn cát ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận với vai trò là tuyến đề biển tự nhiên gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái” do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình là đơn vị thực hiện chính.

Đoàn kiểm tra có TS. Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam; ThS. Trần Trung Dũng – Chuyên viên Ban Kế hoạch, Tổng hợp; ThS. Lê Ngọc Cương – Phó Giám đốc Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê - Viện sinh thái và Bảo vệ công trình và đại diện chính quyền địa phương nơi xây dựng mô hình.

Mô hình phục hồi và phát triển cồn cát ven biển được triển khai xây dựng tại thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, có chiều dài 200m, rộng 100m, bao gồm 05 đai với 05 loài cây trồng khác nhau, theo thứ tự là Cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.), Từ bi biển (Vitex trifolia L.), Lá hen (Calotropis gigantea), Nho biển (Coccoloba uvifera) và Phi lao (Casuarina equisetifolia). Mật độ trồng của từng loài như sau: Cỏ Vetiver: 0,3m x 0,3m; Từ bi biển: 0,5m x 0,5m; Lá hen: 1m x 1m; Nho biển: 2m x 1m; Phi lao: 2m x 2m. Kết quả kiểm tra cho thấy các loài cây tại mô hình đều phát triển tốt với tỉ lệ sống trung bình đạt 96%. Hàng rào ổn định mái bước đầu đã phát huy tác dụng chắn gió, chắn cát giúp bảo vệ cây con mới trồng và ổn định hình thái cồn cát.

Kết thúc buổi kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao hiệu quả mô hình phục hồi và phát triển cồn cát ven biển với vai trò là tuyến đê biển tự nhiên gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái. Đoàn công tác cũng đề nghị đơn vị thực hiện tiếp tục phối hợp với chính quyền, người dân địa phương hoàn thiện mô hình, đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển của các loài cây và hiệu quả phục hồi, phát triển cồn cát tại mô hình.

Một số hình ảnh của buổi kiểm tra

Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng mô hình tại

thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Cây cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.) được trồng trong mô hình

Cây Từ bi biển (Vitex trifolia L.) đang phát triển tốt trong mô hình

Cây Lá hen (Calotropis gigantea) được trồng trong mô hình

Cây Nho biển (Coccoloba uvifera) được trồng trong mô hình

Cây Phi lao (Casuarina equisetifolia) được trồng trong mô hình

Người viết: ThS. Lê Nguyên Kha

Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

 

Tin mới nhất