TextBody
, 16/07/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Kiểm tra quá trình xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái thủy lợi của đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và ứng dụng giải pháp sinh thái - thủy lợi nhằm phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch khu vực Tây Nam sông Hậu”

05/12/2023

(WIP) - Ngày 30/11/2023 đến ngày 02/12/2023, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đã đi kiểm tra quá trình xây dựng mô hình thuộc đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học và ứng dụng giải pháp sinh thái - thủy lợi nhằm phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch khu vực Tây Nam sông Hậu” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì thực hiện.

Thành phần đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ có bà Vũ Hồng Nghĩa - Vụ Khoa học xã hội, Nhân văn và Tự nhiên; Ông Tống Việt Hùng - Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước. Về phía đơn vị chủ trì thực hiện - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có TS. Nguyễn Hoàng Hanh - Chủ nhiệm đề tài, cùng các thành viên tham gia thực hiện đề tài. Ngoài ra, còn có sự tham gia của cán bộ chính quyền địa phương và đại diện lãnh đạo xã nơi triển khai mô hình của đề tài.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra 03 mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái - thủy lợi phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch tại 3 vùng sinh thái đặc trưng của khu vực Tây Nam sông Hậu. Cụ thể: Mô hình 01 ứng dụng giải pháp sinh thái - thủy lợi để phòng, chống sạt lở bờ sông hoặc kênh cấp 1 tại vị trí Kênh Thầy Cai, Ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Mô hình 02 ứng dụng giải pháp sinh thái - thủy lợi để phòng, chống sạt lở bờ kênh cấp 2 tại vị trí Kênh làng Thứ 7, Ấp Trung Đoàn, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang; Mô hình 03 ứng dụng giải pháp sinh thái - thủy lợi để phòng, chống sạt lở bờ kênh cấp 3 tại vị trí Kênh Lung Tràm, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Kết quả cho thấy các kỹ thuật thủy lợi giảm sóng, giảm dòng chảy ven bờ; chống xói mặt; chống xói chân mới xây dựng đã ổn định và phát huy được tác dụng để thực hiện các kỹ thuật sinh thái. Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá cao kết quả điều tra khảo sát, nghiên cứu giải pháp và quá trình thực hiện xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái - thủy lợi để phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch tại khu vực nghiên cứu của đơn vị chủ trì. Đoàn công tác cũng đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục phối hợp với chính quyền, người dân địa phương, các chuyên gia tư vấn hoàn thiện mô hình và theo dõi để đánh giá kết quả ứng dụng của mô hình.

Một số hình ảnh của đoàn công tác trong buổi kiểm tra quá trình xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái - thủy lợi để phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch tại khu vực Tây Nam sông Hậu.

Đoàn đi kiểm tra trao đổi với chính quyền địa phương tại vị trí xây dựng mô hình tại Kênh Thầy Cai, Ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Đoàn kiểm tra kiểm tra cây giống khu vực mô hình tại Kênh Thầy Cai, Ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Đoàn kiểm tra quá trình xây mô hình tại vị trí xây dựng mô hình tại Kênh Thầy Cai, Ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Đoàn kiểm tra quá trình xây mô hình tại vị trí xây dựng mô hình 02 tại Kênh làng Thứ 7, Ấp Trung Đoàn, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

Đoàn kiểm tra quá trình xây mô hình tại vị trí xây dựng mô hình 03 tại vị trí Kênh Lung Tràm, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Người viết: ThS. Nguyễn Việt Đức

Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

 

Tin mới nhất