TextBody
, 24/06/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp công nghệ thuỷ lợi - lâm nghiệp kết hợp phục hồi và phát triển rừng ngập mặn tại Khu dự trữ sinh quyển sông Hồng”, mã số: ĐTĐL.CN 16/22

22/11/2023

Ngày 21/11/2023, tại Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp công nghệ thủy lợi - lâm nghiệp kết hợp phục hồi và phát triển rừng ngập mặn tại Khu dự trữ sinh quyển sông Hồng”, mã số: ĐTĐL.CNN 16/22 do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chủ trì, TS. Đỗ Quý Mạnh làm chủ nhiệm.

Tham dự cuộc họp, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có PGS.TS. Trần Đỗ Đạt - Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; PGS.TS. Nguyễn Phú Hùng - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật; TS. Lê Viết Lâm - Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật; ThS. Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước. Về phía đơn vị chủ trì thực hiện đề tài có TS. Nguyễn Minh Đức – Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình; TS. Đỗ Quý Mạnh – chủ nhiệm đề tài cùng một số cán bộ tham gia thực hiện đề tài.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện và các kết quả thu được đến thời điểm hiện tại, PGS.TS. Nguyễn Phú Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kĩ thuật đề nghị chủ nhiệm đề tài tổng kết, làm rõ thêm trong báo cáo về thực trạng, nguyên nhân và mức độ suy giảm rừng ngập mặn tại khu vực nghiên cứu. TS. Lê Viết Lâm, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kĩ thuật nhận xét qua 1 năm triển khai thực hiện, các sản phẩm của đề tài được thực hiện đầy đủ và bài bản. Các nội dung công việc cơ bản đáp ứng được yêu cầu như trong hợp đồng và thuyết minh. Sau khi nghe các ý kiến đánh giá, nhận xét, trao đổi của chủ nhiệm và các thành viên thực hiện đề tài, PGS.TS. Trần Đỗ Đạt, Phó giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước đánh giá các nội dung nghiên cứu về cơ bản đã được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng theo hợp đồng, thuyết minh và dự toán được duyệt. Đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì bám sát kế hoạch của đề tài, rà soát lại các báo cáo, lưu ý cập nhật những thông tin mới, nhanh chóng hoàn thiện sản phẩm và gửi hồ sơ về Văn phòng chương trình.

Thay mặt Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, TS. Nguyễn Minh Đức – Phó Viện trưởng đã gửi lời cảm ơn tới Bộ Khoa học và Công nghệ và các thành viên trong đoàn kiểm tra, đồng thời đề nghị chủ nhiệm đề tài cùng nhóm thực hiện nghiêm túc tiếp thu, rà soát và chỉnh sửa lại báo cáo theo ý kiến đánh giá, góp ý của đoàn kiểm tra và gửi lại hồ sơ đúng thời hạn.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra

PGS.TS. Trần Đỗ Đạt, Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước phát biểu điều hành cuộc họp

TS. Đỗ Quý Mạnh, chủ nhiệm đề tài,báo cáo kết quả thực hiện đề tài

PGS.TS. Nguyễn Phú Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kĩ thuật phát biểu tại buổi kiểm tra

TS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu cảm ơn đoàn kiểm tra

Toàn cảnh Hội nghị kiểm tra đề tài

Người viết: ThS. Lê Nguyên Kha

  Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

Tin mới nhất