TextBody
, 24/06/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tham dự Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 11

16/11/2023

Hội nghị Côn trùng học Quốc gia là hoạt động thường niên được tổ chức 3 năm một lần bởi Hội Côn trùng học Việt Nam. Đây là nơi để các nhà khoa học trong lĩnh vực côn trùng gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ các vấn đề khoa học chuyên môn, những thông tin khoa học mới nhằm tăng cường hơn nữa sức mạnh của ngành côn trùng học Việt Nam và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 11 được tổ chức vào ngày 13-14 tháng 11 năm 2023 tại Hà Nội với chủ đề “Côn trùng trong phục hồi cân bằng hệ sinh thái”. Tham dự kì hội nghị năm nay, có hơn 100 thành viên đến từ các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học, các Hội Khoa học kỹ thuật và nhiều cơ quan, tổ chức khác. Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng; TS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng và ThS. Lê Quang Thịnh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phòng trừ mối; ThS. Nguyễn Thúy Hiền, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phòng trừ mối; TS. Nguyễn Thị My, phó phòng Thí nghiệm Sinh hóa và diệt trừ mối; TS. Đỗ Quý Mạnh, phó giám đốc Trung tâm Sinh học bảo vệ đê; TS. Hà Trà My, Trung tâm Sinh học bảo vệ đê.

Sau phiên họp tổng thể và lắng nghe các báo cáo tổng quan, các báo cáo tham luận được chia về hai tiểu ban là Tiểu ban Côn trùng học Đại cương, Côn trùng Y học và Xã hội, và Tiểu ban Côn trùng học Nông Lâm nghiệp.

Đóng góp cho Hội nghị, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã có 6 bài viết được chọn in trong Kỷ yếu Hội nghị, trong đó bài viết về “Dẫn liệu về thành phần loài mối (Isoptera) ở tỉnh Điện Biên” đã được chọn báo cáo tại Tiểu ban Côn trùng học Đại cương, Côn trùng Y học và Xã hội.

Bên cạnh việc trình bày báo cáo tại Hội nghị, đoàn cán bộ của Viện cũng đã tiếp cận được nhiều kết quả nghiên cứu mới về thành phần loài, phân bố… của các nhóm côn trùng khác ở Việt Nam, mở ra được nhiều mối quan hệ hợp tác mới cho Viện với các cơ quan, tổ chức có chung mục tiêu nghiên cứu trong tương lai.

Một số hình ảnh đoàn cán bộ của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tham dự Hội nghị

Đoàn cán bộ Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tham dự Hội nghị Côn trùng học Quốc gia lần thứ 11

TS. Nguyễn Thị My, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trình bày báo cáo tại Tiểu ban Côn trùng học Đại cương, Côn trùng Y học và Xã hội

Người viết: ThS. Nguyễn Thúy Hiền

Trung tâm Nghiên cứu phòng trừ mối

Tin mới nhất