TextBody
, 24/06/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ KHCN “Điều tra đánh giá tình hình mối (Isoptera) gây hại công trình di tích cấp QG và NC xây dựng hệ thống giải pháp kiểm soát mối góp phần bảo tồn các công trình di tích của tỉnh Hà Nam”

03/06/2024

Ngày 30/5/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Điều tra đánh giá tình hình mối (Isoptera) gây hại công trình di tích cấp Quốc gia và nghiên cứu xây dựng hệ thống giải pháp kiểm soát mối góp phần bảo tồn các công trình di tích của tỉnh Hà Nam” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đăng kí chủ trì thực hiện.

Hội đồng gồm 10 thành viên do ông Nguyễn Tất Nhiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam chủ trì cuộc họp. Về phía đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện gồm có TS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, đại diện đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ; TS. Nguyễn Thị My, cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ và một số thành viên đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt nhóm đăng ký thực hiện nhiệm vụ, TS. Nguyễn Thị My đã trình bày tóm tắt bản Thuyết minh nhiệm vụ. Sau khi nghe ý kiến nhận xét, đánh giá của phản biện và góp ý của các ủy viên Hội đồng, ông Nguyễn Tất Nhiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng kết luận: Về cơ bản, bản thuyết minh đã xác định được các mục tiêu, nội dung cũng như cách tiếp cận, phương pháp thực hiện hợp lý để đạt được kết quả đặt hàng của tỉnh. Ông Nguyễn Tất Nhiên yêu cầu nhóm đăng ký thực hiện nhiệm vụ tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng để chỉnh sửa, hoàn thiện thuyết minh thực hiện nhiệm vụ sớm và gửi về Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hà Nam để thực hiện các bước tiếp theo.

Thay mặt Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, TS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng đã gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong Hội đồng, đồng thời đề nghị chủ nhiệm nhiệm vụ cùng nhóm thực hiện nghiêm túc tiếp thu, rà soát và chỉnh sửa thuyết minh theo ý kiến đánh giá, góp ý của Hội đồng và gửi lại hồ sơ đúng thời hạn.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

Ông Nguyễn Tất Nhiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu điều hành cuộc họp

TS. Nguyễn Thị My, chủ nhiệm nhiệm vụ, trình bày tóm tắt bản thuyết minh nhiệm vụ

GS.TS. Bùi Công Hiển, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên phản biện phát biểu ý kiến

Ông Ngô Thanh Tuân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên phản biện phát biểu ý kiến

PGS.TS. Tạ Huy Thịnh, Viện Sinh thái và Tài Nguyên Sinh vật, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy viên hội đồng phát biểu ý kiến

Ông Trương Quốc Việt, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Ủy viên hội đồng phát biểu ý kiến

ThS. Lê Quốc Vụ, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên hội đồng phát biểu ý kiến

Ông Trần Đình Biên, Trưởng phòng Quản lý khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên kiêm thư ký khoa học phát biểu ý kiến

TS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, phát biểu tại cuộc họp

Người viết: TS. Nguyễn Thị My

Phòng Thí nghiệm sinh hóa và Diệt trừ mối

Tin mới nhất