TextBody
, 16/07/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Lá thư tháng 3 của Bộ trưởng Lê Minh Hoan

15/03/2022

Đầu thư, Bộ trưởng gửi lời chúc mừng sự thành công của hai sự kiện lớn trong tháng 3 là Khánh thành Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé giai đoạn 1 và Hội nghị “Tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững ĐBSCL, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu”.

“Với tình cảm cá nhân, tôi xin cảm ơn tất cả đồng chí, đồng nghiệp – những người trực tiếp hoặc gián tiếp đã đồng hành với lãnh đạo Bộ, không quản khó khăn, sức khỏe, chung sức, chung lòng tham gia tổ chức bằng tinh thần trách nhiệm chung với Ngành”, Bộ trưởng viết.

Bên cạnh những vấn đề, nhiệm vụ cũ cần tiếp tục rà soát, nhìn lại để làm đúng và hiệu quả hơn, Bộ trưởng đã đưa ra 8 nhiệm vụ chính mà ngành nông nghiệp cần thực hiện trong tháng 4 với cách tiếp cận cụ thể, thực chất hơn.

“Chúng ta phải dốc hết sức thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lịch sử 30/4 và 1/5 sắp tới”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Nguồn: Mard.gov.vn

Tin mới nhất