TextBody
, 16/07/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Công nghệ bẫy cát có định hướng góp phần ổn định giồng cát ven biển

23/09/2021

- Vật liệu:  Cọc gỗ nhóm 4 trở lên

- Lựa chọn vị trí áp dụng : Bãi trước phía biển các giồng cát phải có độ dài tối thiểu 100m trở lên tính từ mực nước triều cao để có nguồn cung cát cho việc liên kết các giồng cát bằng bẫy cát

- Biện pháp thực hiện:

+ Hướng đón gió bố trí theo hai hướng là hướng vuông góc với hướng gió chính.

+ Độ rỗng hàng rào từ 40-70%.

+ Chiều rộng của bẫy cát tùy thuộc vào kích thước các cồn cát cần liên kết.

+ Chiều cao cọc: 1m

+ Mật độ cọc 20cm

+ Kích thước cọc: bxt = 5x2cm. Trong đó, b: chiều rộng cọc, t là chiều dày cọc.

+ Chiều sâu đóng cọc được xác định theo điều kiện ổn định của cọc.