TextBody
, 24/06/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Khảo sát dò tìm công trình ngầm phục vụ thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội

26/11/2021

(WIP) – Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao môi trường sống, chất lượng sống của người dân Thủ đô. Gói thầu số 2: Xây dựng hệ thống cống bao quanh sông Tô Lịch và cống chính, dài hơn 21 km, thu gom nước thải từ các quận: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, do nhà thầu TEKKEN (Nhật Bản) triển khai bằng công nghệ khoan kích ngầm. Việc thi công hệ thống cống bằng công nghệ khoan kích ngầm đòi hỏi dữ liệu chi tiết về các công trình ngầm, công trình tiện ích trong phạm vi thi công để có biện pháp thi công phù hợp, giảm thiểu tác động đến các công trình lân cận.

Thực hiện nhiệm vụ đặt hàng của Công ty TEKKEN CORPORATION Nhật Bản, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tiến hành khảo sát phát hiện chướng ngại vật tại 11 khu vực dự kiến thi công giếng tạm của Gói thầu số 2: Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội bằng công nghệ Radar đất. Mục tiêu của nhiệm vụ là phát hiện các loại công trình ngầm, hướng phát triển và độ sâu của chúng trong khu vực khảo sát.

Hình1: Khảo sát bằng công nghệ Radar đất tại một vị trí giếng tạm

Radar đất là công nghệ khảo sát Địa vật lý hiện đại, hoạt động dựa trên nguyên lý lan truyền của sóng điện từ trong môi trường. Các công trình ngầm như hố ga, cống hộp, đường ống, đường cáp điện… tạo ra sự thay đổi lớn về vận tốc truyền sóng khi sóng điện từ truyền qua chúng. Vì vậy, các công trình ngầm này có thể dễ dàng được phát hiện bằng phương pháp Radar đất.

Hình 2: Mặt cắt Radar đất thể hiện các công trình ngầm tại khu vực khảo sát.

Qua quá trình phân tích, minh giải kết quả khảo sát bằng công nghệ Radar đất, tại các khu vực khảo sát, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã phát hiện một số dạng công trình ngầm như: cống hộp, hố ga, đường ống, đường cáp… cùng với phương phát triển và độ sâu của chúng. Kết quả khảo sát là căn cứ quan trọng phục vụ công tác thiết kế thi công giếng tạm thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội./.

Người viết: KS. Phạm Lê Hoàng Linh

Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý