TextBody
, 21/02/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và ứng dụng giải pháp sinh thái - thủy lợi nhằm phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch khu vực Tây Nam sông Hậu”

26/05/2023

Ngày 24/05/2023, tại Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và ứng dụng giải pháp sinh thái - thủy lợi nhằm phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch khu vực Tây Nam sông Hậu”, mã số: ĐTĐL.CN-97/21 do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chủ trì, TS. Nguyễn Hoàng Hanh làm chủ nhiệm đề tài.

Tham dự cuộc họp, về phía Bộ Khoa học và công nghệ có PGS.TS. Trần Đỗ Đạt, Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; ông Tống Việt Hùng và bà Nguyễn Thị Hoa Quế chuyên viên thuộc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; TS. Lê Văn Chính, Phó trưởng phòng Khoa học Tự nhiên - Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên.  Đại diện đơn vị chủ trì có TS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình cùng bộ phận quản lý đề tài và các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện và các kết quả thu được đến thời điểm hiện tại, TS. Lê Văn Chính, Phó trưởng phòng Khoa học Tự nhiên - Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, nhận xét đây là đề tài được thực hiện theo đặt hàng của địa phương, chủ nhiệm đề tài cần phối kết hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình thực hiện để đảm bảo kết quả nghiên cứu có tính thực tiễn và đáp ứng được đúng các nhu cầu của địa phương. Ông Tống Việt Hùng, Phòng Kế hoạch - Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước có ý kiến đề tài cần làm rõ khối lượng các công việc cần triển khai cho việc xây dựng các mô hình thí nghiệm trong thời gian tới.

PGS.TS. Trần Đỗ Đạt, Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, chủ trì buổi kiểm tra, đánh giá các nội dung nghiên cứu về cơ bản đã được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng theo hợp đồng, thuyết minh và dự toán được duyệt. Đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì bám sát kế hoạch của đề tài, rà soát lại các báo cáo, lưu ý cập nhật những thông tin mới, hoàn thiện sản phẩm và sớm gửi hồ sơ về Văn phòng chương trình để tiến hành các công tác quyết toán tài chính tiếp theo.

Thay mặt Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, TS. Nguyễn Minh Đức gửi lời cảm ơn tới Bộ Khoa học và Công nghệ và các thành viên trong đoàn kiểm tra, đồng thời yêu cầu chủ nhiệm đề tài cùng nhóm thực hiện nghiêm túc tiếp thu, rà soát và chỉnh sửa, sớm hoàn thiện hồ sơ, sảm phẩm để xác nhận khối lượng và quyết toán đám bảo tiến độ, chất lượng theo thuyết minh được duyệt.

Một số hình ảnh trong cuộc họp kiểm tra tiến độ đề tài

TS. Nguyễn Hoàng Hanh, chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

PGS.TS. Trần Đỗ Đạt, Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước phát biểu tại cuộc họp

TS. Lê Văn Chính, Phó trưởng phòng Khoa học Tự nhiên, Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên phát biểu tại cuộc họp

TS. Đỗ Quý Mạnh, thành viên chính thực hiện đề tài, phát biểu làm rõ một số nội dung trong kết quả thực hiện của đề tài

TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu tại cuộc họp

Người viết bài: TS. Hà Trà My

Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê