TextBody
, 24/06/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) xây dựng Kế hoạch công tác chung về An ninh nguồn nước

04/04/2023

Sáng ngày 31 tháng 03 năm 2023, tại Cục Thủy lợi, Cục trưởng Nguyễn Tùng Phong đã tiếp Nhóm công tác về nước của Ngân hàng Thế giới (WB) về việc xây dựng Kế hoạch công tác chung về an ninh nguồn nước.

Trao đổi tại buổi làm việc có đại diện của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, các cơ quan chuyên môn của Cục Thủy lợi như Phòng An ninh nguồn nước và Hợp tác quốc tế, Phòng Kinh tế thủy lợi, Phòng An toàn đập và hồ chứa nước. Nhóm công tác về nước của WB do Bà Halla Maher Qaddumi làm trưởng đoàn, thành viên có Ông Phạm Hùng Cường, Ông Phạm Sỹ Hưng và một số chuyên gia WB.

Đại diện cho WB, Bà Halla Maher Qaddumi đã trình bày tóm tắt 04 trụ cột đề xuất của kế hoạch công tác chung nhằm hỗ trợ thực hiện bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước, đó là:

1. Thành lập tổ công tác chung giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và WB;

2. Hỗ trợ điều phối, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kết luận 36-KL/TW ngày 23/06/2022 về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

3. Hỗ trợ kỹ thuật có mục tiêu;

4. Xây dựng các hoạt động tham vấn, truyền thông và nâng cao nhận thức các bên liên quan về bảo đảm an ninh nguồn nước của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Nguyễn Tùng Phong đã trân trọng cám ơn sự giúp đỡ quý báu của WB và hoan nghênh sáng kiến thành lập tổ công tác thực hiện an ninh nguồn nước giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và WB. Đồng thời thống nhất đặt ra các mốc thời gian cụ thể cho tổ công tác để sớm hoàn thành dự thảo kế hoạch công tác chung về an ninh nguồn nước.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia ý kiến, đại diện của các đơn vị chuyên môn đã đóng góp ý kiến, đề nghị bổ sung một số các nội dung cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới như: cơ chế, chính sách thu hút đầu tư hạ tầng ngành nước, giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, vấn đề ngập lụt đô thị, sụt lún và hạ thấp lòng dẫn, ứng dụng công nghệ bảo đảm an toàn hồ đập và giảm thiểu tác hại của thiên tai do nước gây ra,... Trong đó, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng và bàn về các hoạt động cần triển khai ngay đối với công tác truyền thông như việc tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế, tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin an ninh nguồn nước trên phương tiện thông tấn, báo chí ở cấp Trung ương và địa phương.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã thống nhất 4 nội dung ưu tiên triển khai thực hiện trong thời gian tới. Dự kiến dự thảo chi tiết của kế hoạch công tác chung về an ninh nguồn nước sẽ được hai bên thảo luận lại trong tháng 5 năm 2023./.

Nguồn: ANNN&HTQT  - Cục Thuỷ lợi

Tin mới nhất