TextBody
, 26/05/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: Cần đưa khoa học công nghệ thực sự vào cuộc sống

12/09/2023

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Họp giao ban Khối Khoa học Công nghệ. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi họp

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ Vụ Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường cho biết: 9 tháng đầu năm 2023, Vụ đã tổ chức 2 Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Chiến lược.
Vụ đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện 349 nhiệm vụ KH&CN, MT cấp Bộ, tập trung vào giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chất lượng cao, công nghệ chế biến, bảo quản giảm tổn thất sau thu hoạch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, bảo tồn, phục tráng nguồn gien phục vụ phát triển giống cây, con đặc sản địa phương; bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp. Nghiệm thu kết thúc 55 nhiệm vụ KH&CN. Từ kết quả nghiên cứu đã công nhận 61 giống mới, ban hành 42 tiến bộ kỹ thuật, 19 quy trình công nghệ, 12 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật, 23 sách chuyên khảo được xuất bản, hơn 1100 bài báo được đăng trên các tạp chí trong nước và ngoài nước,... các giải pháp hữu ích, giống mới, vacxin, chế phẩm mới, bản vẽ, thiết kế mới được ứng dụng, chuyển giao và sản xuất.
Tổng hợp số liệu từ các nhiệm vụ KH&CN và các đơn vị nghiên cứu, giai đoạn 2018-2022 đã có trên 168 giống, tiến bộ kỹ thuật, giải pháp hữu ích, hướng dẫn,... đã được ứng dụng phục vụ sản xuất; trong đó có trên 90 nhiệm vụ, sản phẩm thực hiện ký hợp đồng với doanh nghiệp phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KHCN hoặc chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ sản xuất.
Trong 9 tháng đầu năm, Vụ KHCN&MT tiếp tục tạo lập cơ sở dữ liệu của phần mềm phục vụ quản lý Khoa học và Công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (tại địa chỉ trang web http://khcn.mard.gov.vn). Toàn bộ quy trình quản lý nhiệm vụ KH&CN được số hóa, thực hiện trên môi trường điện tử nhằm tạo lập CSDL KH&CN ngành nông nghiệp phục vụ báo cáo, xây dựng kế hoạch, hỗ trợ chỉ đạo điều hành; cung cấp thông tin, kết quả hoạt động KH&CN của ngành phục vụ các cơ quan nghiên cứu, người dân và doanh nghiệp.
Vụ KHCN&MT đã bám sát nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ và tham mưu cho Bộ những giải pháp kịp thời trong các lĩnh vực được phân công để chỉ đạo điều hành và đạt được kết quả đáng ghi nhận.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết: Chất lượng một số đề tài chưa thực sự tốt. Cần thay đổi, cải tiến, đổi mới cách làm, cách quản lý các hoạt động khoa học công nghệ, tránh tình trạng chậm muộn. Công tác quản lý các đề xuất đề tài, chất lượng và tiến độ đề tài cần song hành nhau. Cần làm công tác khoa học công nghệ một cách nghiêm túc để đưa khoa học công nghệ thực sự vào cuộc sống.

Nguồn: HNN (mard.gov.vn)