TextBody
, 24/06/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024

30/12/2023

Toàn cảnh Hội nghị

Chiều ngày 28/12, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024.

TS. Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Tham dự Hội nghị về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Đồng chí Phùng Đức Tiến - Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Đại diện Cục Thủy lợi, Cục Quản lý Xây dựng công trình, Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi. Về phía Bộ Khoa học công nghệ có Đại diện Vụ Ứng dụng công nghệ và thiết bị kỹ thuật, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật. Về phía Bộ Công An có đại diện Cục Cảnh sát kinh tế C03, Cục An ninh Kinh tế.

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện, TS. Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc Viện - Chủ tịch Công đoàn Viện, PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng - Phó Giám đốc Viện. Các đồng chí trong BCH Đảng ủy Viện; lãnh đạo các Ban tham mưu; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện; Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng các phòng, trung tâm các đơn vị thuộc Viện.

Ngoài ra còn có các GS.TS nguyên là lãnh đạo Viện qua các thời kỳ: GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh, GS.TS. Trương Đình Dụ, GS.TS. Trần Đình Hợi, GS.TS. Tăng Đức Thắng, GS.TS. Vũ Văn Thặng.

Báo cáo các kết quả đã đạt được trong năm 2023, PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng - Phó Giám đốc Viện cho biết sự bất ổn của kinh tế, chính trị và an ninh thế giới đã tác động tới Việt Nam ngày càng rõ rệt, nguồn vốn đầu tư công và kinh phí cho nghiên cứu khoa học công nghệ giảm rõ rệt trong năm qua. Viện và các đơn vị trực thuộc đang trong giai đoạn chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, theo Nghị quyết 19-NQ/TW và NĐ 120/NĐ-CP, việc cắt giảm lương Ngân sách đã ảnh hưởng đến đời sống của CBVC và NLĐ. Tuy nhiên toàn Viện đã nỗ lực bám sát nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho năm 2023, Viện đã chỉ đạo một cách quyết liệt, toàn thể cán bộ trong Viện đã cố gắng, đoàn kết, sáng tạo nên đã triển khai thực hiện một khối lượng công việc lớn, đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Năm 2023, Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao nhằm phục vụ quản lý điều hành của Bộ, Ngành. Triển khai thực hiện hơn 100 nhiệm vụ khoa học lớn các loại, nghiệm thu kết thúc đúng theo tiến độ 30 đề tài/ dự án các cấp và 18 nhiệm vụ đặc thù đảm bảo chất lượng.

Viện đã có 01 sáng chế, 09 giải pháp hữu ích được cấp bằng; 01 giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn; các cán bộ của Viện có 53 bài báo khoa học được trên các tạp chí uy tín và hội thảo quốc tế trong đó: 39 bài trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus (30 ISI, 09 Scopus), 07 bài đăng trên các tạp chí uy tín khác, 07 bài trình bày tại Hội thảo quốc tế và xuất bản 05 sách chuyên khảo.

Công tác tổ chức cán bộ ổn định, hành chính quản trị và quản lý đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện theo đúng kế hoạch và các quy định quy chế hiện hành; công tác tài chính đảm bảo cho các hoạt động của Viện, chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước.

Các kết quả nghiên cứu của Viện tiếp tục được hoàn thiện, triển khai áp dụng vào sản xuất, trong các dự án lớn, thương hiệu của Viện ngày càng đựợc nâng cao.

Về triển khai kế hoạch năm 2024, báo cáo đã đưa ra 09 nhiệm vụ trọng tâm và 06 giải pháp chính có thể kể đến như tập trung hoàn thiện và trình Bộ phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức và hoạt động bộ máy của Viện và các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn và hoạt động hiệu quả theo Nghị quyết 19 và gắn với định hướng khoa học công nghệ mũi nhọn đã được phê duyệt; Tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cấp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng tỷ lệ đội ngũ cán bộ đầu đàn, cán bộ trình độ cao (GS, PGS, TS) cho các lĩnh vực chuyên môn của Viện gắn với ươm tạo và phát triển các nhóm nghiên cứu theo các định hướng mũi nhọn; Hoàn thiện các quy chế, thể chế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao đông của Viện và các đơn vị; Triển khai thực hiện định hướng khoa học công nghệ mũi nhọn của Viện đã được ban hành; Tăng cường quảng bá các chương trình đào tạo, cơ sở vật chất nghiên cứu, phát huy thế mạnh của cơ quan nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp quản lý, đào tạo để thu hút các nghiên cứu sinh, các học viên; Tăng cường công tác đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ, tiến bộ kỹ thuật, công bố quốc tế, đăng ký tham gia các giải thưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước, Bông lúa vàng, VIFOTEC...; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động chuyển giao các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất; Xây dựng kế hoạch tổng thể và tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Viện KHTLVN.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã đánh giá cao các hoạt động của Viện trong nhiều năm qua và đặc biệt các kết quả đã đạt được trên các mặt công tác của Viện từ công tác tổ chức cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, công tác đào tạo, hợp tác quốc tế, côn tác tài chính, công tác công đoàn và đoàn thanh niên. Ngoài ra, Thứ trưởng đánh giá cao Viện đã tổ chức rất thành công Hội nghị khoa học công nghệ lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên tai vừa qua. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu trong thời gian tới Viện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học để có cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn triển khai những giải pháp trong tình hình biến đổi khí hậu, an toàn hồ đập và an ninh nguồn nước; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; quan tâm triển khai tổ chức thực hiện vấn đề quy hoạch quốc gia về thủy lợi và phòng chống thiên tai; rà soát, nâng cao chất lượng báo cáo các nhiệm vụ khoa học công nghệ; tăng cường đẩy mạnh công tác đào tạo, hợp tác quốc tế…

Thay mặt Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, GS.TS. Trần Đình Hòa – Giám đốc Viện đã gửi lời cảm ơn trước những chia sẻ khó khăn và thách thức đối với Viện trong năm 2023 và ghi nhận những thành tựu của Viện những năm trước đây của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã tin tưởng vào hoạt động, trình độ khoa học công nghệ của Viện trong việc thực hiện triển khai các nhiệm vụ chính trị của Bộ cũng như các Bộ, ban ngành, địa phương và đánh giá cao những đóng góp của khoa học công nghệ thủy lợi trong quản lý điều hành của Bộ cũng như trong các hoạt động phục vụ sản xuất.

Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng như các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị, GS.TS. Trần Đình Hòa cho biết trong thời gian tới Viện sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ trên tất cả lĩnh vực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ; Tăng cường công tác khoa học công nghệ, trở thành đơn vị nghiên cứu khoa học hàng đầu để tham mưu cho Bộ, Chính phủ và các địa phương giải quyết các vấn đề lớn của đất nước; Mở rộng thêm các hoạt động liên quan đến đào tạo và hợp tác quốc tế để vừa đa dạng hóa các hoạt động của Viện vừa tiếp thu trình độ khoa học công nghệ tiên tiến của nước ngoài; Tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh việc gắn nghiên cứu khoa học vào chuyển giao công nghệ;  Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các vấn đề lớn của đất nước như triển khai kết luận 36 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Bộ Chính trị liên quan đến an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập và biến đổi khí hậu; Nghiên cứu áp dụng các kết quả, sản phẩm khoa học công nghệ mới để giải quyết các vấn đề lớn của ngành, đất nước

Nhân dịp này thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc Viện và toàn thể cán bộ công nhân viên của Viện, GS.TS. Trần Đình Hòa đã gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua các thời kỳ, Ban cán sự Đảng bộ đã luôn quan tâm, giúp đỡ, sâu sát toàn diện các hoạt động của Viện. Đồng thời gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các đơn vị quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ giữa Viện và các Cục, Vụ, Phòng, Ban của Bộ Công An.

GS.TS. Trần Đình Hòa mong muốn trong giai đoạn tới tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Bộ; sự hỗ trợ tạo điều kiện của các đơn vị quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công An giúp Viện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ khoa học công nghệ, tư vấn chuyển giao, hợp tác quốc tế, đào tạo… GS.TS. Trần Đình Hòa tin tưởng với sự hỗ trợ và tạo điều kiện này, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ triển khai tốt và thành công nhiệm vụ sắp tới, đưa Viện ngày càng phát triển và bền vững.

Ông Nguyễn Thành Lệ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố các quyết định khen thưởng của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến tặng Cờ thi đua cấp Bộ cho Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Phòng Kế hoạch - Tài chính và cá nhân ThS. Nguyễn Thúy Hiền thuộc Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính công bố quyết định khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Nguồn: VAWR.ORG.VN

Tin mới nhất