TextBody
, 21/02/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

28/09/2021

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trực thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 của Viện như sau:

I. CHỨC DANH VÀ SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN

- Chuyên viên: 02 chỉ tiêu

- Nghiên cứu viên: 06 chỉ tiêu

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau:

1. Là người mang Quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

2. Có tuổi đời đủ từ 22 tuổi trở lên;

3. Có đơn xin dự tuyển, lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

4. Trình độ đào tạo:

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (Bảng chi tiết được đăng tải trên website: vienbaovecongtrinh.vn);

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

5. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e) Hai ảnh cỡ 4x6cm; 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận;

g) Hồ sơ đăng ký dự tuyển của mỗi người được đựng trong túi hồ sơ cỡ 21x32. Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình không nhận các loại giấy chứng nhận thay thế văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và không hoàn trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Trong giờ hành chính, kể từ ngày 08/10/2018 đến 02/11/2018 (trừ ngày nghỉ)

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Tổ chức, Hành chính - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, số 267 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852 1162                           Website: vienbaovecongtrinh.vn