TextBody
, 21/02/2024
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững
vn eng
Giải pháp sinh thái - Tái tạo thông minh - Công trình bền vững

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

28/09/2021

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức như sau:

I. CHỨC DANH VÀ SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN

- Chuyên viên: 01 chỉ tiêu;

- Kế toán viên: 01 chỉ tiêu;

- Nghiên cứu viên: 05 chỉ tiêu.

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

1. Là người công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tuổi đời từ 22 tuổi trở lên;

2. Có phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

3. Trình độ đào tạo:

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (Bảng chi tiết được đăng tải trên website: vienbaovecongtrinh.vn);

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

4. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

e) Hai ảnh cỡ 4x6cm; 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận;

g) Hồ sơ đăng ký dự tuyển của mỗi người được đựng trong túi hồ sơ cỡ 21x32cm.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Trong giờ hành chính, kể từ ngày 10/3/2020 đến 10/4/2020.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Tổ chức, Hành chính - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, số 267 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3852 1162                           Website: vienbaovecongtrinh.vn